PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Alevilik Tarihi


Sayfa : [1] 2

 1. Hacı Bektaş Veli Bir Batıni Dai'siydi
 2. Pir Sultan Abdal Üzerine
 3. Alevİ-bektaŞİ Kronolojİsİ
 4. Bektaşilik Tarikatı’nın Kuruluş Süreci (Baki Öz)
 5. Anadolu Aleviliğine Kısa Bir Bakış
 6. Türkiye'nin İlk Alevi Partisi: Birlik Partisi
 7. İz bırakan ünlü bektaşiler
 8. Maraş Katliamı
 9. Çorum Katliamı
 10. Gazi Dosyası - Görsel
 11. Alevilik Gercegini Nerden Ögrenebiliriz
 12. Bir Dogal Din Alevilik (Aktarma) GAH.
 13. Pir Sultan Abdal Anıtı Nasıl Dikildi?
 14. Idam Sehpasini kendi tekmeledi: SEYIT RIZA
 15. Caldiran Savasi
 16. Aleviydiler Öldürüldüler
 17. Dinini, imanını, sülalesini si...min Kızılbaş Kürdü
 18. Mum Söndü´nün Gercek Tarihi
 19. Kirklar Cemi Üzerine Bir Analiz
 20. Sivas Katliamı ile ilgili bir yanlışımız.
 21. 2 Temmuz Sivas Katliamına Nasıl Gelindi (C/P)
 22. Alevilerde HIZIR inanci ( HIDIRELLEZ )
 23. Hz. Ali'ye Camilerde Hakaret Edenler
 24. Kerbela'nın İntikamı
 25. Fedek Olayi Üzerİne
 26. Alevilik ve Takiyye
 27. Aleviliğin kökenine ilişkin alternatif nazariye
 28. Hz Alİ(k:v:) Kisas İstedİ Mİ?
 29. Katli Vaciptir Döneminden Müstakbel Sünniye Aleviler
 30. Alevılığin Gizli Tarihi
 31. Hz.Ali'nin Zülfikar-ı
 32. Nuh Tufanı ve Aşüra orucu
 33. Hacımlı Bektaş Veli’nin Hayatı
 34. (by mrtatc91) ALEVİLİK BEKTAŞİLİK NEDİR
 35. Hz. Ali’nin Hayatı - 1
 36. Ebü Bekir'in Halife seçilmesi
 37. Aleviliğin mitolojik temeli ve İslam
 38. Hz. Ali'nin Halife Seçilmesi - 3
 39. Ehlibeyt İslamlığının Zeydiler Aracılığıyla Türklere Geçişi
 40. Hz. Ali dönemi Cemel savaşı - 4
 41. Tarihteki Tek Alevi Devleti
 42. Divrigide devlet kurdular
 43. Aleviligin yol ayriminda Nejat Birdogan
 44. Abdal Musa ve Hayatı
 45. Anadolu Erenlerİ-1
 46. Anadolu Erenleri-3 KAYGUSUZ ABDAL
 47. FATIMA (s.a) YAŞAMIMIZIN NERESİNDEDİR
 48. Seyyid Battal Gazi'nin Hayatı
 49. Alevilik neydi?
 50. Alevilik Üzerine Akademik Tezler-1
 51. Alevilik Üzerine Akademik Tezler-2
 52. Yeniçeri Ocağı’nın Kuruluşu
 53. Hasan Sabah Ve Alamut Kalesİ
 54. hz.muhammedin dilinden Aliyyen veliyullahın faziletleri
 55. Sufi Kıran Çaldıran -İsmail Kaygusuz
 56. İsmail Kaygusuz un Makaleleri-1
 57. İsmail Kaygusuz un Makaleleri-2
 58. Hz. Ali Dönemi Sıffin Savaşı
 59. Hz. Ali Dönemi Nehrevan savaşı
 60. Hz. Ali’nin Ölümü
 61. Çorum Katliamı: Yaşam Hakkı ve 12 Eylül
 62. Cumhuriyet Döneminde Alevilik
 63. Hz.Ali ,Eş ve Çoçukları
 64. Alevİlİk Felsefesİ
 65. Hz.ALİ'NİN ZÜLFİKAR-I
 66. Hz. Ali’nin Evlilik Hayatı
 67. hacı bektaş veli
 68. Alevilikte Seyitlik Kavramı
 69. Osmanli’dan GÜnÜmÜze AteŞle Katlİam: İhrak-i Bİnnar
 70. Hz. Ali’nin Sıfatı
 71. Ali’siz Alevilik olmaz
 72. Yakın Tarihimizden-1 (Necati Tayyar Taş ve "Cemevi Cümbüşevidir" Olayı)
 73. Yakın Tarihimizden-2 (Karacaahmet Sultan Dergahı’nın Yıkılması Olayı)
 74. Pİr Sultan Abdal Üzerİne
 75. Civi civiyi söker, Sümer tabletleri
 76. Yakın Tarihimizden-3 (Recai Kutan ve "Sapık Alevi" Olayı)
 77. Yakın Tarihimizden-4 (Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un "Alevi Gafı")
 78. Hz. Hasan’ın Hayatı
 79. Ezoterİk - Batinİ Doktrİnler
 80. Alevilik İle İslamiyet İlişkisi
 81. Hz. Hasan’ın Hilafeti Muaviye’ye Teslim Etmesi
 82. Sıraç Türkmenleri Ve Cenaze Erkanı
 83. Heterodoks Şii Safevi üniforması giydirilmiş Batınilik: Günümüz Aleviliği
 84. İslamda Ezoterik bir Örgüt Örneği....
 85. İslamda Ezoterik bir Örgüt Örneği....
 86. Hz. Hasan’ın ölümü ve Evlilik Hayatı
 87. Haşişi'lerin Gizli Öğretileri(Alamut Kalesi Gercegi)
 88. Haşişiler in Gizli Öğretileri 2
 89. BektaŞİlİk Dİnler ÜstÜdÜr
 90. Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK'ın Makalesi.
 91. KALENDER ÇELEBİ ve AYAKLANMASI
 92. Ramazan Orucu’nun Menşei
 93. Alevİ-bektaŞÎ İnancina GÖre Kadin
 94. TÜRKİYE'DE ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARINDA TARİHİ BOZMA, YAKLAŞIM ve TARİHSEL
 95. Alevilikteki Hak Aşığı Abdallar
 96. Yedi Ulu Ozan kimlerdir?
 97. Hubyar'da TÜrbe Sorunu
 98. sivas olayı
 99. Alevilik Kronolojisi
 100. Muhyiddin Abdal
 101. Balkanlarda Babaİler Ve BektaŞİler
 102. YUNUS EMRE : iki Yunus mu Var ?
 103. kerbeladan günümüze alevilik
 104. Hz. Muhammed’in Mirac Kıssası
 105. Seyit Ali Sultan Makamı (Aşçı postu)
 106. Osmanlıların Alevilerle İlgili Fermanları
 107. Bİzans İmparatorluĞu DÖnemİnde Alevİlerİn Balkanlara Zorunlu İskani Ve Bati’ya GÖcÜ
 108. Alevilikte Kirvelik
 109. Pİr Sultan Abdal’in YetİŞtİĞİ Toplumsal DÜzen
 110. Batıniye Fırkaların İtikatları
 111. yüce önderin aleviliğe bakışı..
 112. Hz. İbrahim’in Hayatı
 113. SÜNNİ lere göre alevilik tarihi
 114. Hz. İbrahim’in Kurban Kıssası
 115. Hz. Ali´nin Alevi inancındaki yeri nedir?
 116. Dedelik nedir, Dedenin görevleri nelerdir.?
 117. Alevi inancına göre ölüm bir yok oluş mudur?
 118. Sivas Şehitlerinin Otopsi Raporları
 119. Bejan Matur: Bize yakışmaz
 120. Musahİb Alİ Baba
 121. Deyislerle Alevilik Incelemesi
 122. Alevilikde Tanri-Insan, Insanin olusumu-Tanrinin dogusu
 123. Başka açıdan Sivas Alevi
 124. PIR SULTAN ABDAL... (film)...
 125. Bir Sünninin Yorumuyla Sivas..
 126. Hz. Hüseyin’in Hayatı
 127. Osmanli-kÜrt İttİfaki Ve KizilbaŞ Katlİami
 128. Ömer Seyfettin ve Alevi Düşmanlığı
 129. Hz. Hüseyin’in Şehit Edilmesi
 130. Kerbela Şehitleri Matemi
 131. Kerbela Şehitlerinin İsimleri
 132. Hz. Hüseyin'in Evlilik Hayatı
 133. Alevileri yakmak ve Madımak sendromu!
 134. Hz ali hadisleri ??????
 135. Yunus Emre’nin Şiirlerinde Gökle İlgili Telmihler
 136. Muhyiddin Ibn Arabi
 137. Madımak'ı Yakan Kültürün Dünü Bugünü
 138. Dehhak-ı Mär’ın Hikayesi
 139. Terkedilmeyen Din: şamanizm
 140. Nevrüz Bayramı
 141. Aleviler Ve Devlet
 142. Gazi Mahallesi Olayları
 143. Alevilik ve Kültür
 144. Hamza Baba
 145. Pir Sultan Abdal 7. yy'da yaşadı!!!
 146. Hoca Ahmed Yesevi’nin Hayatı
 147. Alevi Bektaşilikte Zaman Kavrayışları
 148. Aleviliği Islam Içinde Eritme çabalari [4 Aşama]
 149. Asaf KOÇAK Web Sitesi
 150. Tarikat Kapısından Darağacına …
 151. Sivas Katliamı, Alevilik ve Laiklik Üzerine - Levent Toprak
 152. Karmatiler
 153. Kızıl-baş Safevi Hanedanı
 154. Nefse Uygun Din Planları
 155. Kızıl-baş Safevi Devleti’nin Kuruluşu
 156. 18 AĞustos 2002 Haci BektaŞ Şehİtlerİ
 157. Sultan Selim ile Şah İsmail’in Mektuplaşmaları
 158. Alevilik..ve Zerdüstlük
 159. Çaldıran Meydan Savaşı
 160. Devrim Ve Insan
 161. Şeyh Safi el-Din’in Soy Seceresi
 162. 7-13 Temmuz 1993 tarihli Panorama Dergisinden Sivas Katliamı
 163. Reha Nereye KoŞuyor?
 164. Katledilen Öğretmen Hüseyin Cebe'nin Videoları
 165. İmam HÜseyİn'İn BaŞi KeŞİŞ Ve 7 OĞlu
 166. Foto Galeri: 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı
 167. İslam ile başlayan "Alevilik" tariflerinden biri daha mı?
 168. Sivas'ın ateşi sönmedi...
 169. Sivas Şehidlerimizi Aniyoruz !
 170. Onun için Madımak yangını hálá sürüyor.
 171. unutmadık unutmayacağız
 172. Sivas'ta Yakanlar Yönetiyor Hala
 173. Örselenmek Ve Unutmak Çelİşkisinde Sivas Olayları
 174. MADIMAK'IN TANIKLARI KONUŞTU: Aynı zihniyet şimdi bu ülkeyi yönetiyor
 175. Hüseyin b. Mansur’un Hayatı
 176. Haci BektaŞ Velİ'nİn Kendİ Bedenİnİ GÖtÜrmesİ
 177. Anadolu Evliyası Nasrettin Hoca
 178. Aleviliği Anlamak
 179. Tanrı Alidir
 180. Alevilik çağdaş ve evrensel yapısı ile yaşasın
 181. Ateşte semah dönenlere bin selam!
 182. 2 Temmuz Kültür Şehitleri Anıt Mezarlığı
 183. Pir Sultan Abdal’dan deyişler
 184. Alevilik tarihi m.ö'ye dayanıyor...
 185. Cem Vakfı´nın Türk-İslam Sentezcileri´yle Ortak Çalışmaları!
 186. ....aleviliğin tarihi.. ....
 187. Hacı Bektaş Veli Etkinlikleri Üzerine Bir Değerlendirme
 188. Hz Hasan(as) ile Muaviye'nin Barışı
 189. Video: Şeyh Bedreddin ( Esat KORKMAZ - Panel )
 190. hakkı göstermeye delil oluruz fakat kör olanlar görmez bu hali
 191. Hz.Ali ve Alevilik Üzerine
 192. **geÇİŞ Varmidir?***
 193. İmam Alİnİn İlk Taraftarlari
 194. Alevilikte kırk (kırklar)?
 195. inanmayanlara duyrulur
 196. Batini Ekol İsmaİllİk
 197. Seyit Rıza’nın mezarı nerede?
 198. Alevilik Tarihi
 199. Alevilik Nasıl Doğdu ?
 200. Hasan Sabbah
 201. Alevilikte İbadet ve Cem Geleneği
 202. Sivas Madımak Katliamı!!
 203. Danişmend Alevi Devleti
 204. Pir Sultan Abdal
 205. Maraş Katliyamı
 206. Bektaş Veli Hacca Gitmedi
 207. Kahramanmaraş Katliamı,
 208. maras anısına
 209. Alevilik nasil yayildi?
 210. Sivas Katliamı : Alevilerin Kanayan Yarası
 211. Alevi Olanlar Ve Aleviliğe Önem Veren Kişiler Lütfen Okuyun
 212. ac kara bağrını yeniden geliyoruz ey sivas..
 213. Şİİrler
 214. tanışalım
 215. Belgesel-Sivas Katliamı
 216. Maraş yahut İnsanlığın Çöküşü Üzerine Bir Yazı
 217. İslamİyet Ve Alevİlİk Tarİhİ
 218. biz şeyiz
 219. 33 şehidin üzerinden 1547 kurşun çıkarıldı
 220. AlevİlİĞe YÖnelİk Bazi Ayrintilar
 221. Kimdir Bu Topluluk???
 222. alevi dedelerin soyu.
 223. Tüm islam tarikatları..
 224. alevilire kim bu adı verdi
 225. Şah İsmail Şii'dir... Yalanlar ve Talan..
 226. ANADOLU ALEVİLİĞİ ve TÜRKMEN ALEVİLER
 227. Safevİ KizilbaŞ TÜrkmen Devletİ
 228. İslam Tarİhİndekİ Devrİmcİ Hareketler
 229. Kerbela Şehİtlerİnİn İsİmlerİ
 230. İMAM SECCAD (a.s.)'IN İMAMETİ
 231. Şah İsmaİl Kİmdİr?
 232. Osmanli Devlet Erkİnden TÜrkmenlerİn DiŞlanmasi
 233. Cengİzhan Alevİmİ?
 234. Işık Taifesi ve Alevilik
 235. Ak'-mh' BİrleŞİk Amerİkan UŞakliĞi Şerİat Devletİ
 236. Lazlar TÜrkmÜ?kÜrtler TÜrkmÜ
 237. Osmanli-kÜrt İttİfaki
 238. Yunus Emre Kimdir ?
 239. Alevilik İnanç ve ibadet Esasları
 240. Bir Başka Alevi Tarihi
 241. dersim komünü - kızılbaş dersim
 242. Alevilik İle İlgili Sorularım Ve Cevaplarım
 243. Alevîlik mi, Bektaşilik mi? (Yine Talan)
 244. Peki bize göre nedir alevilik?
 245. Ben Allah adina can alyiorum
 246. Sırr-ı Ali & Hz. Ali'nin Bilinmiyenleri
 247. Bektasiligin icyüzü
 248. Alevilik Deyiminin Asıl Kaynağı
 249. Resulün soyuna kuran ve belgelerle bakış
 250. Alevilik içindeki samanizm izleri