Go Back   Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve Aleviler Forumu > Aleviler ve Alevilik > Alevilik Tarihi

Alevilik Tarihi Alevi toplumunun tarihi, tarihsel olaylar, kişiler, durumlar, değerlendirmeler

Cevapla
 
Seçenekler Arama Stil
Alt 18.06.2015, 22:27   #1
Yazar
Amistofes
Forumla Bütünleşmiş
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 06.06.2008
Mesajlar: 2.456
Memleket: İSTANBUL
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 71
İtibar Puanı: 639
Amistofes isim yapmış ve kendini kanıtlamış bir üyeAmistofes isim yapmış ve kendini kanıtlamış bir üyeAmistofes isim yapmış ve kendini kanıtlamış bir üyeAmistofes isim yapmış ve kendini kanıtlamış bir üyeAmistofes isim yapmış ve kendini kanıtlamış bir üyeAmistofes isim yapmış ve kendini kanıtlamış bir üye

Ettiği Teşekkür: 5.807
1.203 Mesajına 2.258 Kere Teşekkür Edlidi


Standart Ezadan Dini - Ünsal Öztürk

Ezdan Dini` - Ünsal ÖZTÜRK
Posted in KÜLTÜR-SANAT

ezdan dini"Ezdan Dini" Alevilik inancı üzerine ciddi bir çalışma. Kitabın büyük bir bölümü ağırlıklı olarak Kürt Alevileri Türkleştirme asimilasyonunda görev alan kişileri eleştiriyor ve bu kişilerin yazdıklarını, söylemlerini okuyucuya sunuyor. Kitabın GİRİŞ kısmını; 24 Nisan Ermeni katliamının 100. yılına denk gelen bu günlerde bu giriş yazı ayrı bir önem de taşıyor.

Ünsal ÖZTÜRK
Yurt Kitap-Yayın

GİRİŞ kısmını:

İTTİHATÇILARIN ÖNCESİ OLMAYAN TEZİ: ÖTÜKEN'DEN, ALTAY DAĞLARINDAN...

Alevilik, Yukarı Mezopotamya'nın temel kültü büyük Ezdan Dini'nin bir parçasıdır. Ezdan dininin bugünkü parçaları, Ezidiler, Ehli Hakklar (Aleviler, Kakailer, Ali İlahiler, Şabaklar), İsmaililer gibi ad verilen topluluklardır. Büyük çoğunluğu halen Yukarı Mezopotamya'da yaşar. Eski Süryaniler bu dine dahildir.

Türk egemen güçleri önce kendi sınırları içinde kalan parçaya "Anadolu Aleviliği" adını verdi ve etrafını kalın bir çerçeveyle çevirdi, Ezdan dininin diğer parçalarıyla ilişkisini kopardı sonra köklerini Orta Asya'ya, Şamanlığa bağladı. "Anadoluculuk", "Memleketçilik" akımının başlatıcıları da onlardır, yani İttihat ve Terakkicilerdir.

Kızılelmacı, Turancı ideologlar bir senaryo yazdı. Bu senaryoya göre: Orta Asya'daki Ötüken Ormanlarından yola çıkan Şamanist Oğuzlar önce Göktürk devletini, sonra Uygur devletini kurdu, daha sonra İran-Afganistan dolaylarındaki Horasan'a geldi. Şaman ve Göktanrı inancı esas olmak üzere Zerdüşt, Mani, Hindu, Brahma inançlarından aldıkları parçaları yürürken torbalarına doldurmuşlardı. Horasan'da İmam soylularla karşılaştılar. Son durağa gelen Oğuzların göçebeleri Anadolu'daki Hristiyanlık ve yerel inançlar ile torbalarında getirdiklerini Türklükle karıştırdı, yoğurdu ve "Anadolu Aleviliği" adında yeni bir karışım elde etti. Eskinin Şamanları bugünün pirleri oldu ama bir farkla bugünün pirleri Türklüklerini unutmuştu ve kendilerini On İki İmam soylu Arap yani Seyyid sanmaya başlamıştı. Kımız içmeyi bırakmış rakı-şarap içiyorlardı. İttihatçıların, yeni, öncesi olmayan tezi budur.

Her kim ki Aleviliğin temelinde Şamanizm, Göktanrı, Hindu, Brahma, Zerdüşt, Mani... vardır veya "Biz İran Afganistan sınırındaki Horasan'dan geldik" veya "Anadolu Aleviliği" diyorsa Aleviliğe karşıdır, Türkçü'dür ve yukarıdaki karışımı kabul ediyor ve savunuyor demektir.

Alevilerle ilgili proje tek başına oluşturulmadı. Çok büyük bir planlamanın parçası olarak tasarlandı. 1908 yılından sonra Ziya Gökalp'in başında bulunduğu İttihat ve Terakki yönetimi Osmanlıdan arta kalan topraklarda yaşayan halkları inceledi, kimlerin bu topraklarda kalacağına, kimlerin gideceğine karar verdi. Ermeniler, Bulgarlar, Rumlar, Süryaniler, Keldaniler ve Ezidiler Türk ve Müslüman olmadıkları için malları mülkleri ellerinden alındı, yurtlarından sürüldü, soykırıma tabi tutuldu, onların yerine özellikle Balkanlardan getirilen Müslümanlar iskan edildi. Yeni bir Türklük tarifi yapıldı, getirilen Müslümanlar aynı zamanda Türk kabul edildi. Türk-Müslüman nüfusun arasına saçılan soykırım artığı yerli halkların ise neye göre, nasıl yaşayacakları belirlendi. Geriye üzerlerinde asimilasyon uygulanacak olan iki kesim kaldı. Etnik kimlik olarak Kürtler ve dinsel kimlik olarak Ezdaniler yani Aleviler... Ziya Gökalp'in 1915-1919 arası sosyoloji dersleri verdiği İstanbul Darülfünun Sosyoloji Kürsüsü'nde, "Alevi-Bektaşi", "Türk-Kürt" ilişkileri ve asimilasyonun nasıl gerçekleştirileceği çalışıldı. Kürtler Türklüğe, Aleviler Türk-Müslümanlığa, beyaz soykırıma tabi tutuldu. Alevilerin büyük çoğunluğu Kürt olduğu için asimilasyon politikası Kürtler üzerinde uygulanmıştır. Bu politika halen devam etmektedir.

Oluşturulan resmi ideolojiye karşı çıkışlar bastırıldı. Binlerce profesör, doçent, yazar, gazeteci... Ziya Gökalp'in Turancı, Kızılelmacı görüşlerini besledi ve tekrar tekrar üretti. Osmanlı zamanında oluşturulan Turancı ve Kızılelmacı tez Sovyetler Birliği'nin kurulmasından sonra çöktü, onun yerine Türkiye Cumhuriyeti'nde Kayıp Kıta Mu'dan Orta Asya'ya gelen ve oradan dünyaya yayılan Türkler senaryosu yürürlüğe kondu, Türklük heyecanı sürdürüldü. İttihatçıların temel anlayışı değişmemişti. Türkler yine Orta Asya'dan geliyordu ama Orta Asya'ya Mu Kıtasından gelmişlerdi. Şamanist ve Gök Tanrıcı görüşlerin temel kabul edilmesi için Türkçülük genel bir politika olarak körüklendi. Hedef tahtasına Araplar sabitlendi. Arap soyuna ve Arapça diline karşı nefret ve aşağılamayı içeren milliyetçi politikalar her türlü faaliyetin özüne konuldu. Araplara ve Arapçaya karşı oluşturulan nefret o derecede etkili oldu ki Marksist-Leninist olduğunu iddia edenlerin, Komünistlerin, Kürtlerle ilgili düşünce üreten bazı kişilerin bile bilinçaltını Arap karşıtlığı dolayısıyla Türkçülük oluşturdu. "Arap çölleri" deyimi Arapları aşağılamak için kullanıldı. Türkçülük politikası Türk'e göre Müslümanlığı da tarif etti. Artık Türk denildiği zaman Müslümanlık, Müslümanlık denildiği zaman Türklük akla gelmeye başladı.

Mim Kemal Öke şöyle bir diyalog aktarmaktadır:
"Nazmi yataktan doğruldu. Mahcubiyetini kendini yatağa gömerek ifadeye çalışan Karolin'e bakarak...
- Sahii, bu adada bizi kim evlendirir?
Diye mırıldandı. Sonra aklına geldi:
- Şeyhülislam'dan rica ederim.
Yine de kuşkuluydu. İlave etti:
- Ama sen belki...
- Senin için önemliyse Müslüman da olurum.
Dünyalar Nazmi'nin olmuştu sanki...
- Olur musun, olur musun, sahi?
Karolin başını salladı.
- Ya annen?
- Ben onu ikna ederim.
Nazmi giyinmesini bitirmişti.
- Sen Müslüman ol. Ben seni Türkleştiririm. Ondan sonra Türkiye'de yeni bir hayata başlarız."
...

Aleviler üzerindeki plan program Türk olmayan Türkçüler ve Alevi olmayan ancak Alevilere yakın hatta Alevi olduğunu söyleyen kişiler görevlendirilerek oluşturuldu ve uygulandı. En önemli kişi, başında birinci derece görevli Ziya Gökalp'in bulunduğu İttihat ve Terakki'nin görevlendirdiği Baha Said'dir. Baha Said'in topladığı istihbaratlar doğrultusunda oluşturulan politikalar yıllar içinde mükemmelleştirildi, güncellendi. Yıllar içinde Baha Said Ekolü adında bir akım oluşturuldu.

Devlet ideologları bugünlerde Turan, Kızılelma, Mu masalı anlatamıyor. Birkaç kişi dışında savunan yok, onlar da ciddiye alınmıyor ama eskimiş bu tezleri savunan, heyecanla savunan yeni bir kesim var. Bu kesim Alevi toplumundan gelen, özellikle devrimci mücadelede yer bulamayan kişilerden oluşmaktadır.

Bu kitapta Ziya Gökalp, Baha Said, Ahmet Yaşar Ocak, Nejat Birdoğan, Esat Korkmaz, Naşit Hakkı Uluğ, Hasan Reşit Tankut, Erdoğan Çınar ve İrene Melikoff hakkında değerlendirmeler bulacaksınız. Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve birkaç kişi daha var, onları da yeri geldikçe yazacağız. Bu insanların hepsi aslında aynı kişidir, Türkçü, Orta Asyacı, Anadolucu, Arap-Seyyid karşıtı...

Öncelikle sadece kafa karıştırmakla kalmayıp "örgütçü" olarak da Alevilerin arasında dolaşan ruh ikizleri Nejat Birdoğan ve Esat Korkmaz ile konumuza başlayalım.

Ezdan Dini, Ünsal Öztürk, Yurt Kitap-Yayın, 2015, s. 19-22

Amistofes Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Amistofes Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
ozdemir (22.02.2017)
Alt 19.06.2015, 00:59   #2
Yazar
haziran_AW
yorgun savaşçı
 
haziran_AW - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler
Space Invaders Champion! Pacman Champion! Breakout Champion! Castle Defend Champion! Balloon Bomber Champion!
Tournaments Won: 1

Üyelik tarihi: 30.11.2006
Bulunduğu yer: ANKARA
Mesajlar: 3.603
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
haziran_AW - MSN üzeri Mesaj gönder
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 97
İtibar Puanı: 1415
haziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı var
haziran_AW - MSN üzeri Mesaj gönder

Ettiği Teşekkür: 3.577
1.695 Mesajına 3.780 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

sözde ermeni katliamının 100.yılında sözde kürt alevileri anlatan bir yazıymış.onun yerine alevilerin ve ermenilerin kürtler tarafından nasıl katledildiğini araştırıp yazsaymış daha faydalı olurmuş.belli ki yazar türk adından bile nefret ediyor.türkçülük yapmak yasak,kürtçülük muteber.

___________________İMZA___________________
zaman her zaman haklı çıkarmıştır beni.dile kolay 10 yıl oldu bu imzayı atalı.

yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar(korkmadım)

nokta kadar menfaat için,virgül gibi eğilme(eğilmedim)

http://hizliresim.com/Po3PZ6][img]http://i.hizliresim.com/Po3PZ6.png

haziran_AW Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 19.06.2015, 01:19   #3
Yazar
**Yorum**
Haymatlos
 
**Yorum** - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 15.11.2006
Bulunduğu yer: Lukka
Yaş: 38
Mesajlar: 9.011
Memleket: SİVAS
Cinsiyet:
**Yorum** - MSN üzeri Mesaj gönder
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 50
İtibar Puanı: 2395
**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip**Yorum** itibar puanıyla anlatılamayacak bir itibara sahip
**Yorum** - MSN üzeri Mesaj gönder

Ettiği Teşekkür: 4.658
3.480 Mesajına 6.758 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Alıntı:
sözde ermeni katliamının 100.yılında
Bu söylemi bilerek mi söylüyorsunuz?

En azından Sivas yöresinden tanıdıklarınız vardır, hiç bu konuda samimi bir sohbet etmeyi denediniz mi? Yada Kayseri'ye yakın ama Adana iline bağlı ilçelerinden birinden birileri ile aynı sohbeti edebilirseniz! Ve daha sayamadığım onlarca memleket! Denemediyseniz bir deneyin derim. Soykırım sözde mi yoksa birebir özde mi daha net göreceksiniz!

___________________İMZA___________________
Oy Vermek Bir Şeyleri Değiştirseydi Yasaklanırdı!


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
**Yorum** Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
**Yorum** Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Amistofes (19.06.2015)
Alt 19.06.2015, 09:43   #4
Yazar
haziran_AW
yorgun savaşçı
 
haziran_AW - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler
Space Invaders Champion! Pacman Champion! Breakout Champion! Castle Defend Champion! Balloon Bomber Champion!
Tournaments Won: 1

Üyelik tarihi: 30.11.2006
Bulunduğu yer: ANKARA
Mesajlar: 3.603
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
haziran_AW - MSN üzeri Mesaj gönder
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 97
İtibar Puanı: 1415
haziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı varhaziran_AW görkemli bir forum yaşantısı var
haziran_AW - MSN üzeri Mesaj gönder

Ettiği Teşekkür: 3.577
1.695 Mesajına 3.780 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Alıntı:
alevilerin ve ermenilerin kürtler tarafından nasıl katledildiğini
mesajımdan bunu görmedin de "sözde" ifadesinimi cımbızladın.birlikte araştıralım o zaman.ben ermeni katliamını araştırayım sende alevi kanı içmek helaldir diyen kürt şeyhinin fetvalarını bir araştır.ermenileri yaşadıkları coğrafyada kimler katletmişde malına mülküne konmuş bunu bir araştır.bu gün o coğrafyada ermeni mülkünün üzerinde kimler oturuyor bir bak bakalım.tehcir sırasında yaşamını yitiren ermeniler olmuştur ama soykırım boyutunda bir ermeni katliamı yaşanmamıştır.bu yüzden bilerek ve inanarak söylüyorum.

___________________İMZA___________________
zaman her zaman haklı çıkarmıştır beni.dile kolay 10 yıl oldu bu imzayı atalı.

yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar(korkmadım)

nokta kadar menfaat için,virgül gibi eğilme(eğilmedim)

http://hizliresim.com/Po3PZ6][img]http://i.hizliresim.com/Po3PZ6.png

haziran_AW Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 12.01.2016, 15:09   #5
Yazar
slistre
Forumun Bir Parçası
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 30.04.2015
Mesajlar: 656
Memleket: KIRKLARELİ
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 26
İtibar Puanı: 424
slistre gercekten iyi birislistre gercekten iyi birislistre gercekten iyi birislistre gercekten iyi birislistre gercekten iyi biri

Ettiği Teşekkür: 363
223 Mesajına 276 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Ünsal Öztürk diyor ki:''Her kim ki Aleviliğin temelinde Şamanizm, Göktanrı, Hindu, Brahma, Zerdüşt, Mani... vardır veya "Biz İran Afganistan sınırındaki Horasan'dan geldik" veya "Anadolu Aleviliği" diyorsa Aleviliğe karşıdır, Türkçü'dür ve yukarıdaki karışımı kabul ediyor ve savunuyor demektir.''

Amistofes'in sitemize astığı bu yazıda Nejat Birdoğan ise:
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

'' Horasan'da kardeş kavgasından, kuraklıktan, Moğol korkusundan kalkan göçebe Oğuzlar, yürüye yürüye gelirken kendi Gök Tanrı kültlerini getiriyorlar. Şaman inançlarını, kültlerini getirirken, Zerdüşt diniyle, Mazda diniyle karşılaşıyorlar. Horasan'da zaten 50 yıl kadar kalıyorlar. Aslında bizim yerimiz o ünlü ormanlar, Altay Bölgesi'dir. Orada iken güneydeki Hindistan Budist dinleriyle, daha çok Brahmanizm diniyle ilişki kurmuşlardır. Bir ara 9. yüzyıl Türk dünyasının bir kolu olan Uygurlar, resmen Budist dinine girmişler. Size ilginç bir şey de söyleyeyim 14. yüzyıl Kayseri civarında kurulan Ertane Beyliği'nin Beyi Budisttir. Budizmin büyük etkisinde kalmışız. Sonra Zerdüştliğin, Mazda kültürünün etkisinden kalmışız. İran'a gelirken bu sefer Hıristiyan misyonerleriyle karşılaşmışız. Nasturi Hıristiyanlarının etkisinde kalmışız. Derken güneyde türeyen yeni bir din, Müslümanlığın kimi misyonerleriyle alış-veriş etmişiz. İşte tüm bu karşılaşmalar bir mozaiktir. Bu mozaiğin içinde yitip gitmemek için çeşitli çareler aramışız. ''

Nejat Birdoğan bu bilimsel verilere dayanan açıklamasını tapınca, ''Türkçü''mü olmuş oluyor.
İrene Melikoff'da Türkçü oluyor herhalde...

Ünsal Öztürki Hamza Aksüt vb. haricinde herkes ''Türkçü- faşist'' kendileri gerçekçi...

slistre Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 06.09.2016, 15:05   #6
Yazar
slistre
Forumun Bir Parçası
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 30.04.2015
Mesajlar: 656
Memleket: KIRKLARELİ
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 26
İtibar Puanı: 424
slistre gercekten iyi birislistre gercekten iyi birislistre gercekten iyi birislistre gercekten iyi birislistre gercekten iyi biri

Ettiği Teşekkür: 363
223 Mesajına 276 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Bugün yaşanan hadiseler bizlere bir gerçeği somut olarak göstermektedir. ABD-İsrail-İngiltere ülkemizin bölünmesi ve Türk milleti tanımının anayasamızdan çıkarılması için AKP hükümetini ülkemizin ana caddelerinde bombalar patlatarak tehdit edip isteklerinin kabul edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar.
Hatta İngiltere bunu açıktan yapma cüretini bile göstermiş bombaların patlamaması için bizlerin neler yapmamız gerektiğini açıkça dışıleri vasıtasıyla AKP hükümetine dikte etmişlerdi.
Bunların konumuzla ne alakası var diyeceksiniz...
Aleviliğin dağlarda ilkel şartlarda yaşayan yağmacılıkla geçimlerini sağlayan kürt gurupların inanışı olan yezidilik, Ali Allahilik, zerdüştlük v.b ile paralellik arzettiğini hatta o hemen hemen aynısı olduğunu iddia etmenin akıl ve mantıkla da izahı mümkün değilken bu ısrarın altında hangi gizli amaçların yattığını akıl bile edemezdik. Ünsal Öztürk tüm eski Mezepotamya inanışlarını ''Ezdan Dini'' adı altında toplamış eski doğu dinlerini ise tu kaka yapmış... İnsana sormazlar mı; yahu tüm makalelerinizde evrenselliği dilinizden düşürmezsiniz Türk kültürü dediğimizde,''lütfen evrensel olalım'' dersiniz de Aleviliğin içerisinde eski doğu dinlerinden kalıntıların olmasından neden rahatsızsınız.
İşte ''Ezdan dini'' nin bizlere dikte etmeye çalıştığı Türk milleti ve dünyası haricinde tasarlanmış bir inanış biçimi ve coğrafyası ''mezepotamyacılık'' ve ''Kürt koridoru'' ve de Akdenize çıkışı sağlanmış ''Büyük İsrail (kürdistan)'' Bu ülkenin kurulabilmesi için ülkemizdeki Alevileri bu inanışa hizmet eden sürüler haline getirebilmek ve de Emperyalizm'in ırgatları yapmak. Nesimi, Pir Sultan, Hatayi, Fuzuli, Kul himmet, Virani, Yemini'nin dizelerinde anlatılan inancımızı ilkelleştirmek aklın ve mantığın dışına itmek insanlarımızı adeta ortaçağ karanlığına gömmeye çalışmak. Bu mudur Alevilik..Akıl, bilim, gelişmecilik!
Arap, Acem ve Türkler'in yaşadığı coğrafyada sıkışmış sınırlar arasındaki dağlarda yaşayıp yağmacılıkla hayat süren bu insanların inanç yapısını bu üç milletin inancından soyutlamak hangi zihniyetin ürünü olabilir? İşte bu soruyu kendimize sorduğumuzda güney sınırlarımızda kurulmak istenen kukla devletin inşası için gerekli ''din sömürüsü''nün ne kadar elzem olduğu ortaya çıkmaktadır. Ünsal Öztürk ve Hamza Aksüt , Alevileri bu kukla devletin ve koridorunun inşası için kullanabilmek için biçilmiş kaftandı. Onlar da bu görevi yapmaya çalıştılar. Aleviler bu tuzağı gördüler. CİA taşeronu terör odaklarından uzak durdular. ikiliği değil birliği savundular.
Pirimiz Nesimi'nin de bizlere tembihlediği,''Türk Evi''nde toplanmamız gerektiğini unutmadılar.
Ulularını dinlediler...

slistre Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 13.10.2016, 10:48   #7
Yazar
devriye
Yeni Üye
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 13.10.2016
Mesajlar: 1
Memleket: KIRŞEHİR
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 0
İtibar Puanı: 10
devriye iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 0
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Dikkat edilirse kimse, Hallac-ı Mansur, İbn Muhyiddin Arabi, Hace Bektaş Veli, Yunus Emre, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal'dan bahsetmiyor. Baba İlyas, Baba İshak, Şeyh Bedreddin, Şah Kulu, Kalenderoğlu isyanının temelini araştırmıyor. 16. yüzyıl başlarına Hace Bektaş Dergah'ına Osmanlı padişahı II. Bayezid tarafından atanan Dimetoka Dergahı'ndan olan Balım Sultan'ı, Babaganları (Bektaşileri), Dedeganları (Çelebileri), Ocakzade Dedeleri, Sersem Ali Baba'yı gündeme getirmiyor. Orhan Gazi ile başlayıp, Alevilik (Işıkçılık) karşıtlığını resmi devlet politikası haline getiren Kanuni Sultan Süleyman ve Şeyhülislam Ebussud Efendi dönemlerini ve sonraki padişahların tavırlarını irdelemiyor. Genellikle başlangıcı Hatay'i (Şah İsmail) ve sonrasını dile getiriyor. Aslında bunları bilmeden Alevi Tarihi hakkında doğru bilgilere ulaşamayacağımızı düşünüyorum.


Konu devriye tarafından (13.10.2016 Saat 10:52 ) değiştirilmiştir.
devriye Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 06.11.2016, 23:43   #8
Yazar
NEFER
Forumla Bütünleşmiş
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 03.07.2008
Mesajlar: 1.024
Memleket: AFYON
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 59
İtibar Puanı: 894
NEFER parlak bir geçmişe sahipNEFER parlak bir geçmişe sahipNEFER parlak bir geçmişe sahipNEFER parlak bir geçmişe sahipNEFER parlak bir geçmişe sahipNEFER parlak bir geçmişe sahipNEFER parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 2.126
767 Mesajına 2.027 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Ünsal beye bir soru.
Ezdan dini varlığı var eden mutlak varlığın gönderdiği bir dinmi?
Ünsal beye göre galiba öyle.
Akılsal,mantıksal ve bilimsel kanıtları nelerdir.
Merak işte benimkisi!!!!

___________________İMZA___________________
Kendimi tarif edecek özlü bir söz bulamadım.
NEFER Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 12.01.2017, 12:51   #9
Yazar
Mengligiray
Üye
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.01.2017
Mesajlar: 11
Memleket: ANKARA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 10
İtibar Puanı: 10
Mengligiray iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 0
1 Mesajına 1 Kere Teşekkür Edildi
Standart

Alıntı:
**Yorum** Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Bu söylemi bilerek mi söylüyorsunuz?

En azından Sivas yöresinden tanıdıklarınız vardır, hiç bu konuda samimi bir sohbet etmeyi denediniz mi? Yada Kayseri'ye yakın ama Adana iline bağlı ilçelerinden birinden birileri ile aynı sohbeti edebilirseniz! Ve daha sayamadığım onlarca memleket! Denemediyseniz bir deneyin derim. Soykırım sözde mi yoksa birebir özde mi daha net göreceksiniz!
Bilmeyerek mi söylemiş gibi duruyor sizce?
Soykırım gibi ciddi suçlar, onun bunun kahve muhabbeti ile tasdik edilen şeyler değildir.

Mengligiray Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:57.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Yazılan yazılar ve yayınlanan resimlerin tüm hakları yazan kişiye aittir. Site hakları Aleviweb.com adına saklıdır.

Yandex.Metrica