Go Back   Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve Aleviler Forumu > İnsan/Yaşam > Dünyamız/Çevremiz/Dostlarımız

Dünyamız/Çevremiz/Dostlarımız Doğal güzellikler, çevre kirliliği, hayvanlar, ekolojik konular türünden paylaşım ve tartışmalar.

Cevapla
 
Seçenekler Arama Stil
Alt 02.10.2007, 14:43   #21
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi


Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


6. İŞLEVLER - SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER :

RAPOR'un 4. no.lu başlığını oluşturan SORUN ALANLARI ve SORUNLAR bölümünde sergilenen sorunlara dayalı olarak 5. bölümde tanımlanan SOMUT GEREKÇELER, aşağıda belirtilen işlevlerin, sorumlulukların ve görevlerin maddi temelini oluşturmuştur.

Bu temelden kaynaklanan işlev ve görevlerin, TOPRAK KORUMA, TOPRAK ISLAHI - GELİŞTİRİLMESİ ve ARAZİ KULLANIMI, ana başlıkları altında belirtilmesi uygun bulunmuştur. Bu başlıklar altında toplanan işlevlerin, temel yasada genel anlamda yer alması, örgüt yasasında ise nasıl yerine getirileceğinin belirtilmesinin, uygun olacağı düşünülmüştür.
6.1.KORUMACI İŞLEV SORUMLULUK VE GÖREVLER:- Koruma dahil toprakla ilgili sürecin bütününde geçerli bir gereklilik, kavramsal bir çerçeve çizilmesi, kavramsal uzlaşma ve bütünlüğün sağlanmasıdır. O açıdan, öngörülen her iki yasada da öncelikle kavram kargaşası önlenecek, topraktan - tarım arazisine kadar tüm teknik olgular, tüm yönetsel süreçler ortaklaştırılmış, açık - net tanımlamalar olarak, ifade edilecektir.

- Toprak kaynaklarını korumanın ön koşulu, korunacak varlığın belirlenmesi, tüm boyut ve nitelikleri ile ortaya koyulmasıdır. O nedenle, koruma sürecindeki ilk adımı ve temel işlevi, toprak potansiyeli ve arazi varlığını bütün nitelik, yetenek, olanak ve kısıtlarıyla, kapsamlı biçimde ortaya koyacak ve "durum saptaması" anlamına gelecek, bir envanter belirleme süreci oluşturacaktır.

- Bu kapsamda, Türkiye'nin her amaçla kullanılabilir toprak rezervi ortaya çıkarılacaktır.

- Toprakla ilişkili, su kaynakları, biyolojik ve genetik çeşitlilik ve bitki örtüsünü tanımlayıcı envanter yapılacaktır.

- Detaylı toprak etütleri yapılacak, toprak ve arazi veri tabanı oluşturulacaktır.

- Bu çerçevede, arazinin mevcut kullanım profili çıkarılacaktır.

- Durumu belirleyici toprak haritaları yapılacaktır.

- Durum saptayıcı istatistikler gerçekleştirilecektir.

- Veri ve istatistikler, kullanılabilir bilgilere dönüştürülecektir.

- Toprağın ya da arazinin yeteneğine göre sınıflandırılması yapılacaktır.

- Toprak etütlerine göre yapılan sınıflandırmaya dayalı havza bazında toprak haritaları çıkarılacaktır.

- Toprak verimliliğinin belirlenmesi için yapılacak fiziksel ve kimyasal toprak analizlerinin yanında, tarımda kullanılacak su analizleri de gerçekleştirilecektir.

- Etüt, envanter, analiz ve benzeri çalışmalar, gerektiğinde kamu dışındaki özel uzman kuruluşlarına da yaptırılabilecektir.

- Olanak ve kısıtlarıyla kapsayıcı bir envanter olarak ortaya koyulan toprak kaynaklarının, korunmasını sağlayacak kesin, açık, bağlayıcı ilke ve kurallar oluşturulacaktır.

- Bu çerçevede, toprak koruma ölçütleri belirlenecektir.

- İlke, kural ve ölçütlere göre, toprak kaynaklarının, tarım ya da başka amaçlarla kullanılırken, korumasını sağlayacak esaslar belirlenecektir.

- Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ilkeleri gereği, çölleşme ve kuraklığın etkilerinin giderilmesi için gerekli stratejiler oluşturulacaktır.

- Ortaya koyulmuş ilke, kural ve ölçütlerin yol göstericiliğinde, toprağın yetenek ve niteliğine uygun kullanımını ve korunmasını amaçlayan planlamalar yapılacaktır.

- Bu Arazi Kullanım planları, her kesim için bağlayıcı, emredici ve yönlendirici kılınacaktır.

- Planlarda sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak, kaynakların korunması için, farklı arazi kullanımlarıyla ilgili toprak ve su potansiyeli, sistematik olarak birlikte değerlendirilecektir.

- Planlar, özel koruma amaçlı alanları, tarım alanlarını, kentsel alanları, endüstriyel alanları, altyapı alanlarını, ulaşım yatırımı alanlarını, turizm alanlarını, ülke ve bölgeler ölçeğinde ve korumacılığı öne alan bir anlayışla belirleyecektir.

- Gerek temel yasa ile gerekse örgüt yasası ile boyutları ve nitelikleri belirlenmiş toprak kaynaklarının, doğal ve yapay etkenlere dayalı bozulma ve yitim sürecinin önlenmesi, korunması, öncelikli amaç sayılacaktır.

- Bu nedenle, ivedi olarak korunması gereken alanlar belirlenecektir.

- Tarım ya da başka amaçlarla gerçekleşecek arazi kullanımında, kaynak korumanın temel ilke edinilmesi, öngörülecektir.

- Erozyona hassas alanlar ortaya çıkarılacaktır.

- Erozyon önlemede, baraj ve göllerin dolmasının önlenmesi ve yeşil kuşak projeleri uygulanacaktır.

- Erozyonla mücadele için, teraslama, uygun toprak işleme, uygun sulama ve yeteneğe uygun üretim deseni uygulama yöntemleri de etkili kılınacaktır.

- Erozyonu önleyici ve azaltıcı her türlü toplumsal,ekonomik ve teknolojik mücadele için öncülük edilecektir.

- Erozyonla mücadele, katılımlı bir stratejiye oturtulacaktır.

- Toprak-su dengesinin kurularak korunması sağlanacaktır.

- Akarsuların erozyonu hızlandıran etkisini azaltıp, yok edecek önlemler alınacaktır.

- Toprak kullanan tüm yatırımların koruma önlemi almaları öngörülecektir.

- Verimli arazilerin, tarım amacı dışında kullanımına kesinlikle izin verilmeyecektir.

- Tarımda kullanılması gerekirken kamu yararıyla ilgili zorunluluklar nedeniyle tarım dışına çıkarılacak araziler için, yasa ile öngörülen yeni kamu kuruluşunun izni, mutlaka alınacaktır.

- I ve II. sınıf tarım arazileri için, her koşulda korunacak tarımsal SİT değerlendirmesi ve uygulaması yapılacaktır.

- Toprağın korunması için, gerektiğinde kamulaştırma yapılacaktır.

- Tarım işletmelerinin küçülmesi ve işletme topraklarının parçalanması ve giderek kullanılamaz haline gelmesini önlemek için, Medeni Kanun'un miras hükümlerinin değiştirilmesi öngörülecektir. Miras hükümlerine rağmen, arazinin optimum parselden daha küçük parçaya bölünmesi kesinlikle önlenecektir.

- Makro bir kıyı yönetim politikası çerçevesinde, kıyı alanlarının korunması sağlanacaktır.

- Kent, endüstri, turizm, alt yapı ve benzeri tarım dışı etkenlerin, toprağı, bitki örtüsünü ve sulama suyunu kirletmeleri önlenecektir. Bu amaçla, tüm yatırım planlamalarında toprakla ilgili kaynakları öncelikle koruyan yaklaşımlar özendirilecek, ÇED süreci bu doğrultuda etkin kılınacaktır.

- Gübre, ilaç ve benzeri tarım amaçlı kimyasalların, toprağı koruyacak ve kirletmeyecek biçimde kullanımını sağlayacak, yaptırım mekanizmaları geliştirilecektir.

- Drenaj bozukluğu, tuzlanma ve alkalileşmeyi önleyerek toprağın doğal yeteneklerini korumak için, uygun toprak işleme, uygun sulama, uygun gübreleme ve ilaçlama gibi, yetiştirme tekniklerinin yaygınlaştırılması için gerekli özendirme, eğitim ve yayım çalışmaları yapılacaktır.

- Kamu olanaklarıyla, erozyon, kirlenme, bozulma ve diğer olumsuzlukların giderilerek korumanın sağlanması için, gerekli fiziksel, kimyasal ve kültürel önlemler alınacaktır.

- Öngörülen kamu örgütü çerçevesinde, koruma amacını toplumsallaştırmak için, katılımcı yapılı koruma kurulları oluşturulacaktır.

- Koruma amacına varılmasına katkı doğrultusunda, özendirme çabaları yanında, caydırıcı ceza ve benzeri yaptırımlar da, etkili yöntemlerle, mutlaka uygulanacaktır.----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 02.10.2007, 14:49   #22
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


6.2. ISLAH VE GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN İŞLEV, SORUMLULUK VE GÖREVLER :

- Toprak kaynaklarının üretim güçlerinin artırılması ve sürdürülmesi için, doğal yetenek ve niteliklerinin geliştirilmesi, yaratılmış sorunların giderilmesine dönük ıslah ve iyileştirme çalışmalarının yapılması ve toprağın verimli işletilmesini sağlayacak teknolojik önlemlerin alınması, kısaca bu kaynakların ıslahı ve geliştirilmesi ya da bir başka deyişle arazinin iyileştirilmesi görevleri, temel bir Devlet sorumluluğu sayılacak, bu doğrultuda gerekli kamu görevleri üstlenilecek, gerekirse kamu adına yaptırılacaktır.

- Bu kapsamda, doğal etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmış, drenaj bozukluğu, tuzluluk, alkalilik ve yüzey taşı gibi sorunlar, bu alanların tarım için elverişli olması amacıyla giderilecektir.

- Tarım topraklarının verimli kullanımı ve korunması amaçlarına dönük toplulaştırma etkinlikleri, dağıtım ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle bütünleşmek , eş zamanlı gerçekleşmek koşuluyla, temel görevlerden biri olacaktır.

- Toplulaştırmanın esas ve yöntemleri yasal kurallar halinde belirlenecektir.

- Yağış ve sel sularını tarım amaçlı kullanmak için gerekli yatırımlar gerçekleştirilecektir.

- Sulama suyu gereksiniminin giderilmesi için gerekli yatırımlar yapılacak ve uygulanacaktır. Gerektiğinde büyük ve küçük su yapıları gerçekleştirilecektir.

- Mevcut sulama yatırımlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve gerektiğinde onarımı yapılacaktır.

- Su kullanımının ekonomik olması, toprak açısından drenaj, erozyon, tuzlanma gibi yeni sorunlara yol açmaması için gerekli teknik yönetsel ve finansal önlemler alınacaktır.

- Eğimli arazilerde, toprak korumayı esas alan sulama ve toprak işleme yöntemleri öngörülecektir.

- Erozyon kontrolüne yönelik, teraslama ve benzeri teknik yöntemler yaygınlaştırılacaktır.

- Su havzalarında, bitkilendirme ve yeşil kuşak çalışmaları gerçekleştirilecektir.

- Mera Yasası hükümleri gözetilerek, toprak koruma amaçlı mera ıslahı çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

- Aynı anlayışla, orman topraklarının ıslahına da yardımcı olunacaktır.

- Islah ve geliştirmenin çağdaş koşullarda yürütülüp, kitleye benimsetilmesine yönelik araştırma – eğitim – yayım çabaları etkin kılınacaktır.

- Islah ve geliştirme projelerinde, havza ölçeği esas alınacak, havzanın toprak - su kaynaklarıyla ilgili bütün sorunları, bitki – su – toprak ilişkileriyle birlikte değerlendirilecek, planlanacak ve projelendirilecektir.

- Islah ve geliştirme sürecinde de katılımcılık esas alınacak, bu yatırımlara öz kaynakları ile katılanlara ve bu yatırımlar için örgütlenenlere öncelik verilecek, gerekli kredi, donanım ve finans destekleri sağlanacaktır.
----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 02.10.2007, 15:06   #23
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


6.3. ARAZİ KULLANIMINA İLİŞKİN İŞLEV, SORUMLULUK VE GÖREVLER :

- Toprak kaynaklarının doğal yetenek ve niteliklerine uygun amaçlarla kullanılması ve verimli kılınması için, ekonomik - teknolojik yönetsel - toplumsal - finansal ve yasal özellikli her türlü planlama yönlendirme – destekleme – araştırma – eğitim - yayım ve benzeri hizmetler, etkili olarak uygulanacak, bu hizmet dallarının bütününde yasal açıdan yetkili olunacak ve Devletin yanında gerekirse kamu dışı olanaklar da kamu adına kullanılacaktır.

- Bu sürecin ilk adımını, toprakların yetenek ve niteliklerine uygun kullanım stratejisini ortaya koyan ve kamu özel tüm kesimler için emredici – bağlayıcı - yönlendirici Arazi Kullanım Planı oluşturacaktır.

- Plan ülkesel ve bölgesel ölçekte, tarım için kullanılacak alanları, özel ürün arazilerini, çayır-mera arazilerini, kent – endüstri – altyapı – ulaştırma - turizm - kamu yatırımları gibi, başka amaçlarla kullanılabilecek alanları, açık - net ölçütlerle ortaya koyacaktır.

- Plan çerçevesinde, mera ve orman alanlarında bulunan ve tarımsal işletmeye uygun alanlar da belirlenecektir.

- Planla, toprakların kullanım öncelikleri de açık tanım ve göstergelerle ortaya koyulacaktır.

- Tarım amaçlı arazi kullanımında ortaya çıkmış bulunan yeteneğe aykırı kullanım olumsuzluğunu gidermek için ve sınıf ve ekolojiye uygun kullanımı sağlamak açısından, sınıflardaki farklı kullanımlar arası dönüşümler yapılacaktır.

- Tarım dışı amaçlarla verimli alanların kullanılmasını önlemek açısından, tarım için kullanılamayacak arazilere yatırım yapılmasını yönlendirecek, özendirmeler öngörülecektir.

- Tarım topraklarının verimli kılınmasının ve kırsal toplum gelirinin artmasının bir önemli gereği de, optimal koşullarda tarım işletmelerinin oluşmasıdır. Bu amaçla, "toprak ölçeği - üretim doğrultusu ve niteliği üretim araçları potansiyeli ve ekoloji ile uyumlu" optimum işletmeler kurulması, temel bir hedef olacak, bu yapının oluşumu için, ekonomik, teknolojik özelikli yönlendirici – destekleyici - caydırıcı önlemler getirilecek ve aynı amaca dönük diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır.

- Optimizasyon bağlamında ikinci adımı ise "optimum parsel" büyüklüğünün belirlenmesi ve yaşama geçirilmesi oluşturacaktır. Yöresel ve ekolojik koşullar gözetilerek, küçüklük - çok parçalılık ve dağınıklık sorunlarının giderilmesi için optimum parsel belirlenmesi yapılacak, bu yönde yönlendirici - destekleyici ve caydırıcı yetkiler kullanılacaktır.

- Tarım için arazi kullanımı sürecinde, optimum parsel büyüklüğünün altına inilmesine izin verilmeyecek, bu konu kesin bir yasal hüküm olarak uygulanacaktır.

- İlgili başka kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, tarım toprağı kullanımının verimliliği için, çok büyük ve çok küçük – cüce işletmelerin optimize olmalarına yardımcı olunacak, bu doğrultuda destek ve özendirmeler yapılacaktır.

- Optimum işletme ve optimum parsel oluşumuna dönük, mülkiyet düzenlemeleri yapılacak, gerektiğinde kamulaştırma ve rayiç bedelle toprak alımı yöntemleri kullanılacaktır.

- Hazine arazileri ve kamulaştırmayla edinilmiş topraklar dışında, cüce ölçeğe düştüğü ve verimli tarım yapamadığı için toprağını kullanmayan veya köyünü terk eden kitlelerin toprakları rayiç bedelle satın alınarak, kullanılabilir toprak rezervi oluşturulacaktır. Bu çerçevede, gerekirse toprağını verimli kullanamayan ve satmak isteyen çok büyük işletmelerin toprakları da satın alınabilecektir.

- Oluşan toprak rezervi, optimum işletme amacıyla ve optimum parsel ölçütü gözetilerek dağıtılacaktır. Toprak potansiyelinin yetersizliği gözetilerek, dağıtımda, az topraklı işletmelerin, optimum ölçülere çıkarılması için öncelikli sayılacaktır.

- Tarım topraklarının sahipsiz ve boş bırakılması önlenecek, topraklar sahiplendirilecektir.

- Optimal işletme ve verimli toprak kullanım sürecinin bütünlüğü, gerçekçi bir toplulaştırma uygulamasıyla sağlanacaktır.

- Toplulaştırma, yalnızca bir parsel düzenlemesi boyutuyla kalmayacak, tüm tarla için geliştirme süreçleriyle eş zamanlı olarak realize edilecektir.

- Optimal ölçütlere kavuşmuş ve toplulaştırması yapılmış arazilerin, parçalanması önlenecektir.

- Toprak dağıtımı uygulamalarında da, toplulaştırma gereklerine kesinlikle uyulacaktır.

- Dağıtılan ve fakat amacına uygun kullanılmayan araziler geri alınacaktır.

- Genel kullanım stratejisi belirlenmiş, optimal işletme yapısına yönelişmiş bir arazi kullanma sürecinin bir üçüncü temel boyutunu, "tarımsal üretimin yönlendirilmesi" oluşturacaktır. Bu konuda görevli tüm kuruluşlarla işbirliği yapılarak, toprakları yeteneklerine uygun ve verimli kullanacak bir üretim yapısı için her türlü özendirici – yönlendirici - destekleyici katkı sağlanacaktır.

- Topraklardan beklenen verimin sağlanması ve koruma amacı için, gerekirse, üretim türleriyle ilgili kısıt ve sınırlamalar getirilecek, toprak koruma sorunu yaratacak üretim yaklaşımları caydırılacaktır.

- Aynı amaçla ve toprak organik maddesi, nemi ve yarayışlılığının devamı için, ekim nöbeti ve nadas gibi yöntemlerin kullanımına gerektiğinde müdahale edilecek, özendirmeler uygulanacaktır.

- Optimal ölçeklere yönlendirilmiş ve uygun üretim desenine yöneltilmiş arazi kullanımının etkinliği ve verimliliği için, çağdaş tarım teknolojileri ve yetiştirme tekniklerinin yaygınlaştırılmasına çaba gösterilecektir.

- Bu anlamda ilk adımı, koruma ve toprağı verimli kullanma amaçlarını birlikte kavrayan bir toprak işleme yaklaşımının ülke çapında yaygınlaştırılması oluşturacaktır.

- Aynı yaklaşımın gereği, gübreden - ilaca, tüm kimyasal girdilerin uygun kullanımı özendirilecek, yanlış ve yoğun kullanımın yarattığı kirlilik önlenmeye çalışılacaktır.

- Toprak kullanım verimliliğini kısıtlayan, drenaj, tuzluluk, alkalilik ve taşlılık gibi sorunların çözümü özendirilecek, gerekirse kamu tarafından yerine getirilecektir.

- Aynı amaçla, her türlü tarla içi geliştirme etkinliği ve tarımsal altyapı hizmetleri de kamu ve özel kesim özendirmeleriyle uygulanacaktır.

- Kullanım verimliliğini en etkili biçimde belirleyen değişkenin sulama olduğu bilinci ve entegre plan yaklaşımıyla sulama projeleri uygulanacaktır. Toprakları verimli kılma amacı ile sulamayı ekonomik kılma amacı bütünlük içinde ve sistem yaklaşımıyla planlanıp yürütülecektir.

- Bu kapsamda, ana su yapıları, büyük pompa istasyonları, ana iletim ve tahliye kanallarını kapsayan projeler uygulamaya koyulacaktır.

- Sulamada verimlilik ve ekonomiklik için, su tasarrufu sağlayan ve toprağın bozulmasına yol açmayan, çağdaş, denetimli sulama teknikleri yaygınlaştırılacaktır.

- Aynı amaçla ve suyun ekonomi ve tekniğe uygun kullanımı için, toplulaştırma, kamulaştırma, dağıtım, tahsis, tarla içi sulama, drenaj, tarla içi yollar, toprak ıslahı, tesfiye ve benzeri tarla için geliştirme hizmetleri de, sulamayla eş zamanlı uygulanacaktır.

- Projeler havza bazında ele alınacak ve havzanın toprak - su kaynaklarıyla ilgili sorunları, bitki – su - toprak ilişkileri çerçevesinde değerlendirilerek, planlanacak ve projelendirilecektir.

- Küçük sulamalar ve küçük depolama ve tesisleri, tarımsal altyapı süreciyle birlikte öngörülecektir.

- Sulama amaçlı, etüt – plan – proje – ıslah – tevsii - onarım ve benzeri hizmetler yerine getirilecek ya da bu amaçlı girişimlere yardımcı olunacaktır.

- Girdi – teknoloji – sermaye ve toprak kullanımını ekonomik ve verimli kılmak için, üretici kitleye dönük etkin eğitim – yayım çalışmaları öngörülecektir.

- Sulama dahil, tüm girdi kullanımında toprağı verimli kılacak finansman gereğinin karşılanmasına katkıda bulunulacak, bu konuda işletilecek bir kredi sistemi için proje ve benzeri katkılar sağlanacaktır.

- Verimli toprak kullanımını sağlayacak uygulamalı araştırmalara özel önem verilecek, bu amaçla gerekli araştırma altyapısı geliştirilecek ve araştırma temel bir kamu işlevi sayılacak ülke ölçeğinde kurumsallaştırılacaktır.

- Çağdaş koşullarda bir kırsal yaşamın gerekli kıldığı, kırsal yerleşim yapı ve yönetimleri geliştirilecektir.

- Bu amaçla, gerekirse cazibe merkezli odaklarda toplu yerleşim altyapıları kurulacaktır.

- Kamu yatırımları nedeniyle taşınmazlarını yitirenlerin, iskanları sağlanacaktır.

- Bu amaçlarla, gerekirse kamulaştırma, toplulaştırma çalışmaları yapılacaktır.

- Göçebe ve gezginciler iskan edilecektir.

- Toplulaştırılması ve nakli gereken yerleşimlerle ilişkili planlama ve projeleme çalışmaları yapılacaktır.

- Köy içi tarımsal yatırımlar için, istem halinde proje ve teknik yardım katkısı yapılacaktır, köy imar planları hazırlanacaktır.

- İskan edilenlerin çağdaş tarım doğrultusunda yönlendirilmelerine katkıda bulunulacak, bu amaçla destekler uygulanacaktır.

- Toprak kaynaklarının amacına uygun kullanımı için, ülke gerçeklerini gözeten bir demokratik üretici örgütlenmesi öngörülecek, bu amaçla kamu işlev ve sorumluluklarında katılımcı bir yaklaşım yaşama geçirilecek ve toprak - su kaynak kullanımına dönük örgütlenmenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanacaktır.

- Örgütler aracılığıyla, oluşturulacak yeni kamu kuruluşunda katılımcılık sağlanacak, kararlar üretici örgütlerinde yer aldığı, çoğulcu, katılımcı süreçlerde oluşturulacaktır. Kullanıcıların kararlara katılımı geliştirilecektir.

- Katılımcılık salt karar sürecinde kalmayacak, verimli kullanıma dönük hizmet ve yatırımların maliyetlerine emek ve finans boyutlarında katılma ile de somutlaştırılacaktır.

- Sulama dahil, verimli kullanıma yönelik tüm yatırımların etkili kılınması için, sulama ve yatırım yönetimlerinde, üreticilerin örgütleri eliyle, sorumluluk almaları özendirilecek ve desteklenecektir.

- Toplulaştırma ve ıslah edici altyapı girişimleri için, örgütlenenlere öncelik verilecektir.

- Toprağı ve suyu verimli kullanmak amacıyla örgütlenenlere, seçici teknik destekler öncelikle sağlanacaktır.

- Tarıma yönelik tüm desteklerin, örgütlenmiş ve optimal ölçeklere yönelmiş bir tarımsal yapı dönüşümüne seçici olarak yönelmesi için, ilgili ve yetkili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır.

- Toprak koruma – ıslah / geliştirme ve verimli kullanma amaçlarının yerine gelmesi ve bu amaçla gerçekleştirilmesi öngörülen kamu kuruluşu hizmetlerinin etkinliğinin sağlanması için, bir özel fon oluşturulacaktır. İlkece, fonun sektörel süreçten kaynak sağlaması öngörülecektir.

- Koruma – ıslah / geliştirme ve verimli kullanmaya ilişkin ilke ve kurallara göre kamu ve özel kişiler açısından yerine getirilecek işlev ve sorumluluklar ise örgütlenme yasası ile tanımlanacaktır.----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 02.10.2007, 15:20   #24
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASARISI TASLAĞI

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASLAĞI
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar


Amaç :


Madde 1- Bu Kanunun amacı; toprağın doğal ve yapay tüm yok edici, bozucu, kirletici etken ve süreçlerden korunması ve sürdürülebilir yaşam ilkesi doğrultusunda geliştirilerek verimli kullanılması için gerekli olan, koruma - geliştirme ve kullanma ilke, kural, yöntem ve uygulamaların belirlenmesidir.

Kapsam :

Madde 2
- Bu Kanun; sınıf ve niteliğine bakılmasızın, ülkenin tüm arazi ve toprak kaynakları

çerçevesinde :

a) Toprakla ilgili kavram ve terimlerin tanımlanması,
b) Ülkenin arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel yöntemlerle belirlenmesi,
c) Korumayı ve amaca uygun kullanmayı sağlayacak ilke ve kuralların oluşturulması,
d) Üretim potansiyeli ve kullanım yeteneğine göre, toprağın sınıflandırılması,
e) Koruma - kullanım kuralları ve sınıflandırmaya uygun kullanım planlarının hazırlanması,
f) Koruma - geliştirme ve verimli kullanmaya yönelik, ekonomik – toplumsal - hukuksal – yönetsel ve teknolojik yöntem ve önlemlerin geliştirilmesi,
g) Tarımsal amaçlı toprak kullanımında, koruma ve kullanım verimliliğini birlikte sağlayan, bilimsel - ekonomik ve hukuksal yöntemlerin öngörülmesi,
h) Amaç dışı ve yanlış kullanımın önlenmesi,
i) Bozucu ve kirletici süreçlerin etkilerinin giderilmesi,
j) Koruma - geliştirme ve verimli kullanma amaçlarına yönelik toplumsal katılımcılığın geliştirilmesi,
k) Amaç dışı, yanlış, kötü ve kurallara aykırı toprak kullanımını önleyerek korumayı sağlayacak özendirme ve yaptırım özellikli caydırma yöntemlerinin oluşturulması
l) Tanımlanan kapsam çerçevesine ilişkin sorumluluk görev ve yetkilerin hangi tüzel ve gerçek kişiliklerce üstlenileceği, konularıyla ilgili ilke, kural ve yöntemleri kapsar.

Tanımlar :

Madde 3
- Bu kanunda geçen ;

a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük : Köy HizmetleriGenel Müdürlüğünü,

c) Toprak : Kayaların ve organik artıkların parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, biyolojik, genetik ve fiziksel kaynaklar ile canlılara yaşama ortamı oluşturan ve yeniden üretilemeyen canlı doğal kaynağı ,

d) Arazi : İklim, topografya, hidrolojik koşullar ve canlıların etkisi altındaki toprağın, konumu, doğası ve niteliğinin belirlediği yeryüzü parçasını,

e) Tarım Arazisi : Toprak ve topografik özellikleri tarımsal üretim (bitkisel ve hayvansal üretim) için uygun olan ve imar, ıslah ve ihya edilerek tarımsal üretim yapılmasına uygun niteliğe dönüştürülebilen, orman, fundalık, yabani fıstıklık, makilik, harnupluk ile çayır - mera ve benzeri orman rejimi dışındaki arazileri,

f) Orman Arazisi : Doğal olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaçcık topluluklarının bulunduğu ve 6831 sayılı Kanun’un 1nci maddesinde tanımı yapılan alanları,

g) Çayır Arazisi: Taban suyunun yüksek olduğu veya sulanabilen, hayvan yemi olarak biçilmeye elverişli ve ot üretimi için kullanılan arazileri,

h) Mera Arazisi: Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan ve 4342 sayılı Mera Kanununda tanımı yapılan alanları,

i) Yaylak: Tarım üreticilerinin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerleri,

j) Kışlak: Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlandırılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerleri,

k) Mutlak Tarım Arazisi: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bileşimi açısından en verimli tarımsal üretime elverişli olan, topografik kısıtlamaları bulunmayan ya da çok az olan ve tarım dışı amaçlarla kullanılmaması gereken arazileri,

l) Öncelikli Tarım Arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, yöre ekolojisi ve ekonomisi açısından önemi bulunan ve Yerel Kurullar tarafından tarımda kalması uygun görülen arazileri,

m) Özel Ürün Arazileri: Mutlak ve öncelikli tarım arazileri dışında kalan ve yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin üretimi için gerek duyulan arazileri,

n) Sulu Tarım Arazisi: Bitkilerin ihtiyaç duyduğu sulama suyunun yağışlar, yerüstü ve yer altı su kaynaklarından elde edildiği, sulamanın doğal olanaklar ve yapay yöntemler kullanılarak sağlandığı ve nitelikleri sulamaya elverişli olan arazileri,

o) Potansiyel Kültür Arazileri: Toprak işlemesine açılmamış, ancak üzerinde toprak ıslah çalışmaları yapılarak, tarım arazisine dönüşmeye elverişli hale gelebilecek arazileri,

p) Büyük Ova Koruma Alanları: Arazi kullanım olanakları geniş, tarımsal üretim potansiyelleri yüksek, erozyon, kirlenme veya amaç dışı kullanımlardan korunması gereken ve Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü doğrultusunda, Bakanlığın önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından korumaya alınan alanları,

q) Erozyona Duyarlı Alanlar: Toprak, topografya, iklim, çevresel etmenler, yanlış kullanımlar ve diğer nedenlerle toprak kayıplarının fazla olduğu veya kayıp riskinin yüksek bulunduğu alanları,

r) Tarım Dışı Alanlar: Üzerinde doğal toprağı bulunmayan veya çok az olan çıplak kayalık araziler, sürekli karla kaplı alanlar, hareketli sahil kumulları, akarsu yatakları, göl baraj gölet yüzeyleri, kentsel yerleşim, endüstri, turizm, rekreasyon ve benzeri amaçlarla tasarlanmış ve kullanılmakta olan alanlar, tarım arazisi niteliğini kaybetmiş ya da eskiden bu amaçla kullanılmakla birlikte üzerinde tarihi yapılan bulunan araziler ve tarımsal üretime elverişli toprağı olmayan diğer arazileri,

s) Özel Koruma Alanları: Kültürel, tarihsel ve turistik değerlerle biyolojik çeşitliliğin korunması için ayrılan alanlarla, Türkiye’ye özgü ve kaybolma riski taşıyan türleri barındıran ekosistemler ve doğal olaylar sonucu oluşmuş seçkin örnekleri kapsayan ve mutlak koruma altına alınmış alanları,

t) Yaşlık Sorunu Olan Alanlar: Doğal ve yaban hayatın önemsiz olduğu, taban suyu yüksekliğinin arazi kullanımını engelleyecek düzeyde veya yüzeyde olduğu ya da bitkisel üretime olanak vermeyecek derecede sık taşkın alan ve yalnızca bu nedenlerle tarımda kullanılmayan arazileri,

u) Sulak Alanlar ve Bataklıklar: Doğal ve yaban hayatının önemli olduğu, sazlık, bataklık, turbalıklar ile doğal veya yapay, sürekli veya geçici, durgun veya akar, tatlı, acı, tuzlu karasularını ve gelgit bölgelerinde suların çekildiği dönemlerde, altı metreyi geçmeyen kıyı kesimlerini de kapsayan, suyla kaplı alanları,

v) Arazi Yetenek Sınıflaması: Toprak bozulması ve kaybına neden olmayacak biçimde, arazinin en uygun kullanımını sağlayan, koruma ve kullanıma ilişkin verilerin ortak değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen, arazinin tarımsal üretime uygunluk derecesini ve tarım dışı amaçlarla kullanılabilme özelliğini belirlemeye yönelik arazi sınıflamasını,

w) Arazi Kullanım Planlaması: Ulusal nitelikli ve ölçekli kalkınma strateji ve planlarını gözeten, çevresel değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel alan, arazinin farklı kullanım biçimlerini ekonomik - toplumsal - teknolojik ve fiziksel koşullara göre belirleyen, toprak ve su potansiyelini bu doğrultuda, bütünlükçü yaklaşımla sistematik olarak değerlendiren, birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan, süreklilik niteliği taşıyan, resmi - özel her kesim için bağlayıcılığı olan ve katılımcı bir süreçle oluşturulmuş bulunan rasyonel arazi kullanım kararlarını,

x) Yeter Büyüklükte Tarım Arazisi: Bölge ve yörelerin ekonomik, ekolojik, teknik özellikleri ile toprağın üretim potansiyeli, kullanım yeteneği ve ürün desenleri gözetilerek belirlenmiş, ekonomik olarak işletilebilecek en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi ve parçalanmaması gereken arazi parsel büyüklüğünü,

y) Yerel Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Kurulu (Yerel Kurul): Toprakla ilgili - ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve ilgili sivil toplum oluşumlarının yetki ve sorumlulukla katıldıkları ve il ölçeğinde oluşturulmuş, özerk yapılı karar kurullarını,

z) Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Yüksek Kurulu (Yüksek Kurul) : Toprakla ilgili - ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve ilgili sivil toplum oluşumlarının yetki ve sorumlulukla katıldıkları ve Genel Müdürlüğün sekreteryasıyla çalışan, özerk yapılı, merkezi danışma kurulunu, ifade etmektedir.----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 02.10.2007, 16:39   #25
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASARISI TASLAĞI

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASLAĞI
İKİNCİ KISIM
Hukuki Durum ve Örgütlenme


Hukuki Durum :


Madde 4
- Türkiye arazisi mülkiyet açısından;

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altından olanlar,
b) Devletin özel mülkiyetinde olanlar,
c) Kamu kuruluşuna tâbi, tüzel kişilere ait olanlar,
d) Özel hukuka tâbi tüzel kişilere ait olanlar,
e) Gerçek kişilere ait olanlar, olmak üzere gruplandırılır.

Arazi ve toprak mülkiyeti ile ilgili haklar kullanılırken, arazi kullanım planlamasına uyulması zorunludur. Bu hakların kullanılması, toprağın korunması ve fonksiyonlarını sürekli ve dengeli biçimde yerine getirmesi zorunluluklarına, aykırı olamaz.


Sorumluluk, Görev ve Yetki:


Madde 5
- Devlet, toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanımından sorumludur. Devlet bu sorumluluğun gereğini, “ilke ve kurallar oluşturmak, bilimsel – teknik kavram ve terminolojiyi tanımlamak, ölçüt ve standart belirlemek, strateji ve politika oluşturmak, gerekli yatırımları gerçekleştirmek, kaynak tabanını belirlemek, plan-program ve proje geliştirmek, sorumlu ve yetkili kamu örgütlenmesini sağlamak, yönlendirmek, desteklemek finans sağlamak, denetlemek, özendirmek ve yaptırım uygulamak” gibi fonksiyonlar ile yerine getirir.

Devlet bu görevleri yerine getirirken, toprakla ilişkili toplum kesimlerinin demokratik katılımcılığını da sağlar. Kanun’un devlete yüklediği sorumluluk, görev ve yetkiler, Bakanlık ve Genel Müdürlükçe yerine getirilir. Bu hizmetler, katılımcı kurulların demokratik katkıları ve eşgüdümü ile gerçekleştirilir.


Katılımcı Kurullar:


Madde 6
- Kanunla devlete verilmiş sorumluluk görev ve yetkilerin, demokratik katılımcı anlayışla yerine getirilmesi amacıyla, illerde Yerel Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Kuruları, merkezde ise Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Yüksek Kurulu oluşturulur.


Yerel Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Kurulu (Yerel Kurul) :


Madde 7
- İllerde oluşturulacak Yerel Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Kurulları:

a) Yerel ölçekte arazi kullanım ölçütleriyle ilgili öneriler geliştirmek,
b) Arazi kullanımını gerektiren tüm etkinlik ve yatırımları yönlendirecek yöresel ve bölgesel planlarla ilgili görüş oluşturmak,
c) Ülkesel arazi kullanım planları çerçevesinde, hizmetler ve altyapı yatırımları için gerekli alanları saptamak, tarım dışı amaçlı kullanımlar için görüş bildirmek,
d) Toprak korumacı önlemleri kitleye duyurmak ve sonuçlarını izlemek,
e) Tarım ve tarım dışı amaçlı toprak kullanımlarında aranan korumacı plan ve projelere uyulup uyulmadığını izlemek, plan ve projelere uymayanlarla ilgili önlem önerilerinde bulunmak, bu konuda ortaya çıkan uzlaşmazlıkları giderici kararlar almak,
f) Kanunun öngördüğü çalışma ve uygulamaları yerel ölçekte izleyerek, raporlamak,
g) Konuyla ilgili başvuruları değerlendirmek, çözümleyici önerileri geliştirmek,
h) Öneri geliştirme, görüş oluşturma, çözümleyici karar alma ve benzeri fonksiyonların sonuçlarını, Genel Müdürlüğün taşra örgütüne bildirmek ve örgütle eşgüdüm içerisinde çalışmak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Kurul; vali ya da görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığı, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünün toprak korumadan sorumlu yetkilisinin başkan yardımcılığı ile Tarım ve Köyişleri, Orman, Çevre, Maliye, Turizm ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının il birimlerinin yetkili temsilcileri, DSİ Genel Müdürlüğünün taşra örgüt yetkili temsilcisi, büyükşehir veya il belediye başkanı ya da yetkili temsilcisi 3083 sayılı Kanun’a göre uygulama alanı ilan edilen yerlerde Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü yetkili temsilcisi, il Ziraat Odası Başkanı, Ziraat, Çevre, Orman, Şehir Bölge Plancıları Odalarının il temsilcileri, TEMA Vakfı il temsilcisi ve toprak koruma ve sulama konularında oluşmuş kooperatif ve çiftçi birliklerinin il düzeyi yöneticisinin, üyelikleriyle oluşur.

Gerektiğinde Kurul’a bilim ve uzmanlık kuruluşları ve ilgili bulunan başka kurum ve kuruluşlardan da, yalnızca görüş açıklamak üzere temsilci çağırılır. Kurul’un sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlüğün il bazında yetkili birimi yürütür.

Kurul’un çalışma düzen ve yöntemi yönetmelikle belirlenir.


Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Yüksek Kurulu (Yüksek Kurul) :


Madde 8
- Ülke ölçeğinde danışma birimi niteliği ile görev yapmak üzere, merkezde oluşturulacak Kurul;

a) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve verimli kullanıma yönelik ilkesel görüş ve kurallar geliştirmek,
b) Devletçe yürütülecek koruma-ıslah-kullanım strateji ve politikalarına esas olacak görüşleri oluşturmak,
c) Sürdürülebilirlik ilkelerine göre, ülkesel arazi kullanım yöntemlerini belirlemek,
d) Koruma – geliştirme - kullanıma ilişkin ülkesel planları yönlendirecek görüşleri oluşturmak,
e) Zorunlu durumlarda, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımına karar vermek,
f) Kanun uygulamalarını ülke ölçeğinde değerlendirmek ve izlemek,
g) Ortaya çıkan ve yerel düzeyde çözülmeyen sorunları gidermek, anlaşmazlıkları çözmek ve yerel kurul kararlarına yapılan itirazları karara bağlamak,
h) Yapılan başvuruları değerlendirerek, sonuçlandırmak,
i) Kamu ve özel kesim hizmet ve yatırım tasarım ve uygulamaları için yön gösterici kararları almak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Kurul; Tarım ve Köyişleri bakanı veya görevlendireceği Müsteşar ya da müsteşar yardımcısının başkanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürü veya yardımcısının başkan yardımcılığı ile Tarım ve Köyişleri, Orman, Çevre, Bayındırlık ve İskan ve Turizm bakanlıklarının ilgili genel müdür veya yardımcısı, DPT adına ilgili genel müdür veya yardımcısı, DSİ, Tarım Reformu ve TC Ziraat Bankası adına genel müdür veya yardımcısı, üniversitelerin ziraat ve orman fakülteleri adına birer temsilci, TMMOB Ziraat, Çevre, Orman ve Şehir Bölge Plancıları Odaları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ülkesel ölçekte örgütlenmiş üretici kooperatif ve birlikleri ile TEMA Vakfı adına birer temsilcinin, üyelikleriyle oluşur.

Kurula, gerektiğinde, ilgili başka kuruluş ve bilim - uzmanlık kuruluşlarından, yalnızca görüş belirtmek üzere temsilci çağırılabilir. Kurul’un sekreterya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir. Kurul çalışma düzen ve yöntemi yönetmelikle belirlenir.----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 02.10.2007, 16:55   #26
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASARISI TASLAĞITOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASLAĞI


ÜÇÜNCÜ KISIMUygulama


BİRİNCİ BÖLÜMToprak Kaynaklarının Belirlenmesi Toprak ve Arazi Varlığının Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve Tanımlanması:

Madde 9
- Genel Müdürlük uluslararası geçerliliği ulunan bilimsel ve teknik ölçütleri gözeterek, arazi kullanımına temel oluşturan toprak etütlerini yapar veya yaptırır. Bunlara bağlı olarak, ayırıcı nitelik ve yeteneklerine göre ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte tarım arazilerini sınıflandırır. Bu kaynakları tüm özellik, nitelik ve yetenekleri ile tanımlar ve envanter yapar. Tanımlayıcı bilgileri kalıcı özellikli bir veri tabanına dönüştürür ve bunları belirli aralıklarla güncelleştirir.

Arazi kullanım Ölçüt ve Standartlarının Oluşturulması ve Toprak Haritalarının
Hazırlanması:

Madde 10
- Toprak Koruma, toprak ıslahı, toprak etüdü, haritalama ve arazi kullanım amaç ve öncelikleriyle ilgili yönetsel ve teknik nitelikli ölçüt, standart ve koşullar, Genel Müdürlükçe oluşturulur. Detaylı toprak haritaları, bu koşul ölçüt ve standartlar gözetilerek, arazinin tarımsal üretim potansiyelini, yetenek sınıflarını, mevcut kullanım biçimlerini ve kullanımda gerek duyulacak diğer bilgileri içerecek biçimde hazırlanır veya hazırlatılır. Arazi kullanım ölçüt ve standartlarının oluşturulması ve toprak haritalarının hazırlanması kuralları, ilgili yönetmelikle belirlenir.

Tarım Arazilerinin Belirlenmesi:

Madde 11
- Tarım arazileri belirlenirken, toprak, topografya ve yörenin diğer ekolojik özelliklerine göre, arazinin üretim yeteneği ve kapasitesi, sürdürülebilirlik koşulları gözetilerek değerlendirme yapılır.

Bu amaçla; Genel Müdürlük aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirir.

a) Belirlemelerde; arazi etütleri, veri tabanı, toprak haritaları, ve yetenek sınıflamaları, temel öğeler olarak birlikte değerlendirilir.

b) Fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bileşimi tarımsal üretim için en uygun olan, bu anlamda herhangi bir kısıtlayıcılığı bulunmayan ve eğimi % 6’dan az olan araziler, “Mutlak Tarım Arazileri” olarak belirlenir.

c) Çok yıllık bitkilerin üretimi için gerek duyulan, özel ekolojik koşullara sahip, derinliği yeterli olan ve yoğun amenajman önlemleriyle tarıma açılmış alanlardan “Özel Ürün Arazileri” saptanır.

d) Mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazileri dışında kalan, yörenin toplumsal, ekonomik ve ekolojik gereklilikleri için tarımsal üretime ayrılması uygun olan araziler, Yerel Kurulun önerisi üzerine, Öncelikli Tarım Arazileri olarak belirlenir.

e) Bitkilerin gerek duyduğu sulama suyunun yağış, yer üstü ve yer altı kaynaklarından sağlandığı, doğal olanaklar ve yapay yöntem ve yatırımlarla sulanabilen araziler, Sulu Tarım Arazileri olarak saptanır.

f) Arazinin teknik açıdan çayır-mera kullanımına uygunluğu, 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre tanımlanır.

g) Orman arazileri Orman ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları tarafından birlikte belirlenir.

h) Bu maddeye göre belirlenmiş ve tanımlanmış arazi türleri, ülkesel ve bölgesel ölçekler temelinde ve uygun yöntemlerle halka duyurulur.

Yeter Büyüklükteki Tarım Arazilerinin Saptanması:

Madde 12
- Toprağın üretim potansiyeli, kullanım yeteneği, ürün desenleri ve bölgelerin ekonomik, ekolojik, toplumsal koşulları birlikte gözetilerek, ekonomik olarak işletilebilecek ve daha fazla küçülmesi söz konusu olmayacak en küçük arazi parsel büyüklüğü yerel kurullar ve Yüksek Kurulun görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Belirlenen büyüklükler ülke ölçeğinde kuru koşullarda yirmi dekar, sulu koşullarda on dekar, özel ürün arazilerinde beş dekar ve örtü altı tarım yapılan yerlerde bir dekardan az olamaz. Bu büyüklüklerden küçük parseller devletin destekleme uygulamaları kapsamında değerlendirilemez.

Tarla parselleri mirasçılar ve ortak paydaşlar arasında ifrazen bölünürken ya da arazi ıslahı, toplulaştırma ve diğer arazi düzenlemesi çalışmaları yapılırken, parsellerin uzun kenarı eğime dik olarak oluşturulur ve bu Kanun ile belirlenmiş en küçük parsel ölçülerinden daha küçük parçalara bölünemez.

Miras yoluyla intikallerde yapılacak ifrazlarda, en küçük parsel büyüklüğünde arazi parselleri oluşturulamıyor ise ifraz yapılmaz, satış, kiralama, iştirak veya ortak kullanımı yoluna gidilir. Yerel kurullar parsel büyüklüklerinin yeter büyüklükteki tarım arazisi ölçeklerinde oluşması için, kamu yararına arazi toplulaştırması yapılmasını Genel Müdürlüğe önerirler.

Gerektiğinde, yeter büyüklükteki tarım arazisi oluşumu için kamu hukukuna tabi tüzel kişilere ve hazineye ait olan ve tarımsal kullanıma elverişli arazilerden kredili koşullarla yararlanılır.

Bu yöntemlerle edinilmiş arazi rezervinin kredili satışında, yeterli tarım arazisi olmayan ve bu amaçla arazisi satın alınmış üreticilere öncelik tanınır.

Arta kalan araziler, öncelikle, örnek işletmeler oluşturmak koşuluyla ziraat mühendisleri ve teknisyenlerine, veteriner hekimlere ve veteriner sağlık teknisyenlerine satılır. Yeter büyüklükteki tarım arazileri ile ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği, ilgili yönetmelikle belirlenir.

Erozyona Duyarlı Araziler ve Büyük Ova Koruma Alanlarının Belirlenmesi :

Madde 13
- Genel Müdürlük, Yüksek Kurulun görüşünü alarak, ülkesel ölçekte erozyona duyarlı arazilerle, korunması gereken ve üretim potansiyeli yüksek büyük ova alanlarını belirler.

Doğal ve yapay etmenler sonucunda, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulmuş ya da bozulma olasılığı yükselmiş alanlar, erozyon şiddeti artmış veya bozulma olasılığı yükselmiş araziler ile siltasyondan önemli derecede etkilenen baraj, gölet ve su toplama havzaları , erozyona duyarlı araziler olarak belirlenir.

Toprak potansiyeli ve tarımsal üretim kapasitesi yüksek ve bu nedenle korunması gereken ovalarla, bunları etkileyen alanlar, sürdürülebilir tarım doğrultusunda bir üretim amacıyla, korunacak alanlar olarak belirlenir.----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 04.10.2007, 00:36   #27
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASARISI TASLAĞITOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASLAĞI


ÜÇÜNCÜ KISIMUygulama


İKİNCİ BÖLÜMToprak Kaynaklarının Korunması ve Verimli Kullanılması İlke ve Kurallar:

Madde 14
- Bu kanunda yer alan hükümler doğrultusunda ve Yüksek Kurul tarafından yapılan değerlendirme esas alınarak, toprak kaynaklarının korunmasını ve amaca uygun kullanılmasını yönlendirecek ve kamu kesimi dahil her kesim için bağlayıcılık niteliği taşıyacak ilke ve kurallar, Genel Müdürlükçe oluşturulur.

Korumacı Strateji ve Politikalar:

Madde 15
- Genel Müdürlük, Yüksek Kurulun görüşlerini alarak, toprağın korunması ve üretkenliğinin sürdürülmesi amacıyla, ekonomik - toplumsal - yönetsel - teknolojik ve ekolojik boyutlarla bütünlenmiş ülkesel ölçekli, korumacı strateji ve politikaları oluşturur. Bunların uygulanmasını gerçekleştirir, yönlendirir, denetler ve değerlendirir.

Arazi Kullanım Planları:

Madde 16
- Ulusal nitelikli ve ölçekli kalkınma strateji ve planlarını gözeten, çevresel değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel alan, ekonomiktoplumsalteknolojik ve fiziksel koşullara göre arazinin kullanım biçimlerini belirleyen, toprak ve su potansiyelinin fonksiyonlarını dengeli biçimde yerine getirmesini öngören, bu kaynakları bütünlükçü bir yaklaşımla ve sistematik olarak değerlendiren, birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan, kamu - özel kesim için yönlendirici ve bağlayıcı nitelik taşıyan ülkesel Arazi Kullanım Planları, Yüksek Kurulun görüşleri gözetilerek, Genel Müdürlükçe yapılır.

Planların bölgesel ve yerel ölçekli oluşum ve uygulama sürecinde, yerel kurulların görüşleri alınır. İmar Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında hazırlanacak “çevre düzeni” planları, “arazi kullanım planları” hazırlanmadan yürürlüğe giremez. Planlarda, özel koruma amaçlı araziler, çayır - meralar, farklı özellik taşıyan tarım arazileri, kent, endüstri, alt yapı, turizm, ulaştırma, madencilik ve benzeri tarım dışı amaçlar için kullanılabilecek araziler, ülke, bölge ve yöre ölçeklerine göre saptanır.

Genel Müdürlük planların uygulanmasını sağlar, denetler ve değerlendirir.

Koruma ve Verimli Kullanımı Sağlama Amaçlı Plan ve Projelerin Hazırlanması,
Onaylanması, Uygulanması:

Madde 17
- Arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim, yatırım ve üretim sürecinde, bu Kanun hükümleri ile “korumacı ilke ve kurallar, strateji ve politikalar ve arazi kullanım planlarında” yer alan ölçüt ve standartlar doğrultusunda, Tarımsal Arazi Kullanım Planları ve Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması ve uygulanması esastır.

Tarımsal Arazi Kullanım Planları, toprağın bünyesi, yapısı, organik madde içeriği ile diğer fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerinin korunması ve yeteneğine uygun kullanılmasının sağlanması amacıyla hazırlanır.

Toprak varlığını tanımlayıcı etütlere dayalı veriler kullanılarak hazırlanan bu planlarda; erozyon, tuzlanma alkalileşme, kirlenme, amaç dışı kullanım ve benzeri nedenlerle, toprak kaybı ve bozulmasını önleyici ve yeteneğe uygun kullanımı sağlayıcı üretim deseni, tarla içi geliştirme, işleme, sulama, gübreleme, ilaçlama, otlatma gibi teknik yöntemler ile kimyasal fiziksel ve kültürel önlemler yer alır.

Tarım dışı amaçlarla arazi kullanımını gerektiren girişim, yatırım, üretim süreçlerinde geçerli olacak Toprak Koruma Projeleri, süreçlerin doğrudan ve dolaylı olarak etkileyeceği toprak kaynaklarının yok edilmemesi, bozulmaması, kirlenmemesi ve tasarlanan amacın dışında yanlış kullanılmaması amaçlarıyla hazırlanır.

Projelerde, tarım dışı süreçlerin kısa - orta - uzun dönemde etkileyeceği yakın ve uzak çevre arazilerin korunmasını sağlayıcı ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan bozulmasına engel olucu yönetsel, teknik ve kültürel önlemler yer alır.

Bu projelerin hazırlanmasında, arazinin mutlak tarım, özel ürün, çayır - mera ve orman arazisi olup olmadığı gözetilir. Tarım veya tarım dışı amaçla arazi kullananlar, bu plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur.

Plan ve projeler, Genel Müdürlüğün taşra örgütünün incelemesi ve değerlendirmesine dayalı olarak ve arazinin niteliğine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, Genel Müdürlükçe onaylanır.

Plan ve projelerin hazırlanması sırasında toprak konusunda uzmanlığı bulunan veya bu konularla iştigal etmiş en az bir ziraat mühendisinin yetkili olması zorunludur.

Tarımsal Arazi Kullanım Planlarıyla, Toprak Koruma Projelerinin hazırlanış usul ve yöntemleri, kapsayacakları ölçek büyüklüklerinin nasıl belirleneceği, proje hazırlamaya yetkili olacakların tanımları ve benzeri ayrıntılı uygulama hükümleri, Genel Müdürlükçe çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Tarım arazilerinin satışında ve miras hükümleri veya başka yollarla el değiştirmesi sırasında, ilgili tapu dairelerine plan ve projelerin sunulması zorunludur. Plan ve projelerin hazırlanması sırasında, çevresel etki değerlendirmesiyle ilgili mevzuat hükümleri de gözetilir.

Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanımı ve Toprak Koruma:

Madde 18
- Bitki yetiştirme ortamı, hayvancılık ve diğer tarımsal amaçlarla arazi kullanımını gerektiren süreçlerde, toprağın korunarak, yeteneğine göre kullanılması esastır.

Devlet; toprağın bünyesi, yapısı, organik madde içeriği ile diğer fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin korunmasını ve üretim yeteneğinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla, gerekli yönlendirme, özendirme, kısıtlama ve arazi geliştirme önlemlerini alır.

Devlet adına bu görev, Tarımsal Arazi Kullanım Planlarının öngörülüp, uygulanması, tarım arazilerinin aşırı küçülmesi ve parçalanmasını engelleyici önlemlerin alınması, uygun üretim desenlerini özendirici desteklemelerin yapılması, modern yetiştirme tekniklerini yaygınlaştırıcı eğitim 10 yayım çalışmalarının gerçekleştirilmesi, toprak ıslahı ve geliştirilmesini sağlayacak yatırımların yapılması ve benzeri teknik, yönetsel ve finansal yöntemler kullanılarak, Bakanlık ve Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Genel Müdürlük, tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazilerin, tarım amacıyla değerlendirilmesi için, gerektiğinde satın alma, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi dağıtımı, arazi kiralanması ve arazi satışı gibi hizmetleri görür.

Ahır, ağıl, kümes, hara, sperm veya gen üretim ve koruma tesisi, mandıra, un değirmeni, tarımsal ürün deposu ve benzeri yatırımlar için , tarım arazisi kullanım kuralları uygulanır ve bu alanlar tarımsal amaçlı kullanım sayılır.

Hazırlanacak projelere uyulması koşuluyla, sera ve balık üretim işletmeleri için de, gerek duyulan büyüklükte arazi kullanılabilir. Diğer tarımsal yapılar, “yeter büyüklükte tarım arazisi” alanının, en fazla yüzde sekizini kapsayacak biçimde planlanır.

Bu oran, toprak koruma projeleri de dahil olmak üzere, yerel kurullarca ilgili, yönetmelik hükümlerine göre ve üst sınırı aşmayacak biçimde belirlenerek, Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulanır.

Bakanlık ve Genel müdürlük, tarımsal amaçlı arazi kullanımı ve toprak koruma hizmetlerini, bu konularla ilişkili diğer kurum ve kuruluşlarla, işbirliği içerisinde yürütür.

Erozyonun Önlenmesi, Erozyona Duyarlı Arazilerin ve Büyük Ova Alanlarının Korunması:

Madde 19
- Erozyonu önleyici, giderici ve azaltıcı önlemlerin alınması, bu amaçla ülkesel bölgesel yöresel ölçekte plan - program - projeler oluşturulması, bunların doğrultusunda ıslah, teraslama, uygun toprak işleme, uygun üretim deseni kurma, modern sulama ve benzeri teknik önlemlerle, aynı amaca yönelik yönetsel ve ekonomik önlemlerin alınması, temel devlet görevi sayılır.

Kanunun 12. Maddesine göre belirlenmiş, erozyona duyarlı arazilerle, büyük ova alanları, koruma, sorunları giderme, geliştirme ve verimli kullanımı sağlayıcı teknikleri yerleştirme amaçlarıyla, Bakanlığın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca özel planlama ve koruma kapsamına alınır.

Bu alanların kullanım planları ve arazi geliştirme amaçlı alt yapı projeleri, yerel yönetimler, üretici örgütleri ve yerel kurulların görüşleri gözetilerek Genel Müdürlük ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, eşgüdüm içerisinde yapılır veya yaptırılır ve uygulanır.

Planlama kural ve yöntemleri ilgili yönetmelikle belirlenir. Devlet, yağış, rüzgar, yer çekimi, deprem, sel, çığ ve diğer doğal olaylar sonucu meydana gelecek toprak aşınması ve yığılmalarını önleyici çalışmaları, Genel Müdürlük ve ilgili kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirir.

Toprak Kirlenmesi ve Bozulmasının önlenmesi:

Madde 20
- Kent, sanayi, ulaştırma, enerji, madencilik, turizm, alt yapı ve benzeri tarım dışı etkinliklerden kaynaklanan katısıvı - gaz atıkları ile gübre, ilaç ve benzeri tarım girdilerinin aşırı ve yoğun kullanımı sonucu oluşan kalıntıların, toprağı kirletici ve bozucu olumsuzluklarının önlenmesi ve giderilmesi önlemlerini almak, devletin ve ilgili bütün kişi ve kuruluşların sorumluluğudur.

Devlet, katılımcılık yaklaşımını geliştirerek, toprağa yönelik kirletici ve bozucu olumsuzlukları önlemek için, özendirici ve caydırıcı yöntemleri oluşturur ve uygulanmasını sağlar.

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı Koşulları:

Madde 21
- Mutlak tarım arazileri, öncelikli tarım arazileri, özel ürün arazileri, sulu tarım arazileri, büyük ova koruma alanları, erozyona duyarlı alanlar, özel koruma alanları ve çayır mera alanları savunma amaçlı stratejik gereksinimler hariç, amacı dışında kullanılamaz.

Bu alanlar, alternatif yer bulunmaması koşulu ile “verimliliği belirlenmiş maden ve petrol arama ve işletme, doğal ve tarihi kültürel varlıkları koruma, doğal afetleri önleyici yatırımlar ve stratejik nitelikli" kamu yatırımları için kullanıma açılabilir.

Kullanım izin kararları yerel kurulun uygun görüşü, Yüksek Kurulun kararı üzerine Genel Müdürlükçe alınır.

Bunların dışında kalan araziler, Ülkesel Arazi Kullanım Planlarına uygun olmak ve onaylı Toprak Koruma Projeleri hazırlanmak koşulu ile yerel kurul uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün izni ile başka amaçlarla kullanılabilir.

Yerel Kurul kararlarına yapılan itirazlar Yüksek Kurul tarafından sonuçlandırılır.

Tarım amacı dışındaki tüm arazi kullanım koşulları ayrıntılı olarak çıkarılacak olan özel bir tüzükle belirlenir.----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 04.10.2007, 15:27   #28
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASARISI TASLAĞI


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASLAĞI

ÜÇÜNCÜ KISIM


Uygulama

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Toprak Kaynaklarının Islahı ve Geliştirilmesi:

Islah ve Geliştirme Strateji ve Politikalarının Oluşturulması ve Uygulanması:

Madde 22
- Ekosistem bütünlüğü temelinde, toprağın üretim gücünün korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi ile arazinin iyileştirilmesi amacıyla, ülkesel ve bölgesel ıslah ve geliştirme strateji, politika, program, plan ve projeleri oluşturmak, bunların uygulanmasını sağlayacak teknik yöntemleri geliştirmek, yatırım, araştırma, eğitim ve yayım etkinliklerini yerine getirmek, gerekli kaynakları sağlamak, yönlendirici ve özendirici sistemleri oluşturmak ve tüm bu hizmetlerde halk katılımcılığını gerçekleştirmek görevleri Genel Müdürlük tarafından Bakanlık kuruluşlarıyla eşgüdüm halinde yerine getirilir.

Islah ve Geliştirme Çalışmaları:

Madde 23
- Toprağın ıslah ve geliştirilmesine yönelik strateji, politika ve programlar çerçevesinde, tuzlu - alkali ve turbier topraklarda ıslah yapmak, drenaj hizmetlerini gerçekleştirmek, tarla içi geliştirme ve kurutulmuş arazilerde tarıma elverişlilik çalışmaları yapmak, sulama şebekeleri kurmak, eğimli arazileri ıslah etmek ve benzeri hizmetlerle ilgili olarak etüt, plan ve projelerin hazırlanması, gerekli kaynakların sağlanması, bu amaçlı üretici örgütlenmesinin desteklenmesi, gerektiğinde kamulaştırma ve toplulaştırma yapılması, arazi satın alınması, uygulamaların katılımcı yaklaşımla yerine getirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi görevleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Arazi Toplulaştırması:

Madde 24
- Tarım arazilerinin korunarak verimli kullanılması, ıslah ve geliştirme çalışmalarının etkinliği ve tarımsal girdilerin yararlı kullanılarak verimli üretim yapılması amaçlarıyla, gerekli olan hukuksal, yönetsel, ekonomik, toplumsal ve teknolojik çalışmalar Genel Müdürlükçe yapılır. Toplulaştırma programlarının tasarlanıp uygulanması için, kaynak sağlamak, hukuksal – yönetsel - toplumsal alt yapı hazırlamak, kamulaştırma yapmak, gerektiğinde arazi satın alarak kredili koşullarda üreticilere aktarmak, üreticilere kredi kullandırmak, üretici örgütlenmesini özendirerek desteklemek, toplulaştırılan arazilerin parçalanmasını önleyecek hukuksal ve yönetsel yöntemleri oluşturmak, toplulaştırılan arazilerde ıslah ve geliştirme hizmetlerine öncelik vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tüm çalışmalarda katılımcılığı sağlamak gibi hizmetler Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Toplulaştırma çalışmalarının sulama ve tarla içi geliştirme etkinlikleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. Toplulaştırma yapılırken, belirlenmiş yeter büyüklükteki tarım arazisi miktarından daha küçük araziler, fon kaynakları kullanılarak satın alınır, gerekirse kamulaştırılır.

Bu uygulamanın yapılabilmesi için, toplulaştırma konusu arazilerin yarısından çoğuna sahip olan veya sayıca maliklerin yarısından fazlasını oluşturan arazi sahiplerinin yazılı muvafakati alınır.

Toplulaştırılan parsellerin ülke çapında koordinat sistemine dayalı 1/5000 ölçekli haritaları ve kadastral veri tabanı oluşturulur.

Parsellerin yeniden küçülmesi ve biçimlerinin bozulmasının önlenmesi için, gerekli izleme ve denetim bu veri tabanından yararlanılarak yapılır.

Arazi toplulaştırmasına ilişkin yöntem ve hizmetler, hazırlanacak özel bir yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilir.----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 04.10.2007, 15:40   #29
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASARISI TASLAĞI


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASLAĞI

DÖRDÜNCÜ KISIM


Özendirme, Yaptırımlar ve Denetim

Tarımsal Arazi Kullanımına İlişkin Özendirmeler:

Madde 25
- Tarımsal amaçlı arazi kullanımı, toprağın korunarak yeteneğine uygun kullanılması temelinde, ülkesel Arazi Kullanım Planı ve bunların bölgesel - yerel ölçütlerine göre gerçekleştirilir.

Uygulamada, Tarımsal Arazi Kullanım Plan ve Projelerine uyulması zorunludur. Arazinin bu doğrultuda kullanılması için, Bakanlık ve Genel Müdürlük üreticiyi yönlendirici, özendirici, destekleyici önlemleri alır.

Fon kaynakları kullanılarak arazi kullanarak tarımsal üretim yapanlara bu amaçla girdi destekleri ve uygun koşullarda kredi sağlanır.

Rüzgâr ve su erozyonunu önleme ve toprakta su biriktirme amaçlı, arazi sahiplerince yaptırılmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış, seki, sel oyuntusunu önleme yapıları, teraslama ve rüzgar perdeleri gibi fiziki yatırımların bedeli Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Fonundan karşılanır.

Tarımsal arazi kullanımında geçerli olacak özendirme ve destekleme bunların nasıl uygulanacağı, ilgili yönetmelikle belirlenir.

Yanlış Tarımsal Kullanımlara İlişkin Yaptırımlar:

Madde 26
- Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı davrananlar, kurallara uymaları için bir süre tanınarak Genel Müdürlükçe uyarılır.

Genel Müdürlük, tanınan sürede uyarıya uyulmaması durumunda, kullanılan arazi için nadas, zorunlu ekim nöbeti (münavebe) ve otlatma yasağı gibi önlemleri almaya yetkilidir.

Plan ve projelere uygunlara sağlanıp, arazi eski verim gücüne kavuşturuluncaya kadar, kullanıcıların devlet desteklerinden yararlanmaları askıya alınır.

Yerel kurulların izleme ve incelemeleriyle plan ve projelere uyulduğunun belirlenmesi durumunda, kısıtlamalar ve hak sınırlamaları Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir. Plan ve projelere kasıtlı olarak uyulmayarak arazinin bozulmasına yol açılması ve diğer koruma ve üretim yapı ve yatırımlarına zarar verildiğinin yerel kurullarca saptanması durumunda, Genel Müdürlük zararlı üretim sürecini durdurur ve ortaya çıkan zararın giderilmesini sağlar.

Plan ve projelere uyulmayarak arazi zararına neden olan durumlarda Genel Müdürlükçe alınacak giderici önlemlerin ve maddi yaptırımların neler olacağı ve nasıl uygulanacağı, ilgili yönetmelikle belirlenir.

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımına İlişkin Yaptırımlar:

Madde 27
- Bu Kanunun yirmibirinci maddesi uyarınca, tarım amacı dışındaki girişim, yatırım ve üretim süreçleri için, arazi kullanım izni alınması ve bu kullanımlar sırasında toprak koruma projelerine uyulması zorunludur.

Yerel kurullarca, gerekli iznin alınmadığının ve izin alanların toprak koruma projelerine uymadıklarının belirlenmesi durumunda, aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

a) İzin alınmadan başlatılmış girişimler durdurulur. Başlatılan girişimin sonuçlanıp, yatırımın tamamlanması durumunda, Genel Müdürlükçe yatırımın kullanılmasına izin verilmez.

b) Genel Müdürlük, kullanım izni olanların toprak koruma projelerine uymadıklarının saptanması durumunda girişimcileri uyarmak, uyarıya rağmen projelere uyulmaması hallerinde sürmekte bulunan yatırımı durdurmak ve gerektiğinde verilen izni kaldırmakla yetkilidir.

c) Toprak koruma projelerine kasıtlı olarak uymadıkları, arazi bozulmasına neden oldukları ve diğer koruma ve üretim yapılarına zarar verdikleri yerel kurullarca saptanan girişimcilerin çalışmaları, yerel kurulların önerileri üzerine Genel Müdürlükçe durdurulur.

d) Toprak koruma projelerinin yetersizliği ve zamanında düzeltilmemesi nedenleriyle meydana gelen arazi kaybı ve bozulmalarından, girişimciler ve proje hazırlayıcıları ortaklaşa sorumludur.

e) Genel müdürlük, Kanunun yirminci maddesinde belirtilen nedenlerle toprak kirlenmesi ve bozulmasına yol açan girişim yatırım ve üretim çalışmalarını, yerel kurulların önerileri üzerine durdurur. Bozulma ve kirlenme nedenlerini ortadan kaldıran önlemler alınmadan girişim, yatırım ve üretim uygulamalarına izin verilmez.

f) Tarım dışı amaçlı kullanımlara ayrılan arazilerde, arazi edinme kolaylıkları, bu kullanımlara uygun yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin götürülmesi ve benzeri özendirici ve destekleyici hizmetler konularında, yerel kuruların önerileri üzerine, Genel Müdürlükçe yardımcı olunur.

Kanunun yirmibirinci maddesinde, tarım amacı dışındaki arazi kullanım koşullarını belirlemek için çıkarılması öngörülen tüzükte, izinsiz kullanım, arazi koruma projelerine uymamak, projelerin yetersizliği ve bozulma ve kirlenmeye yol açan girişimler nedeniyle ortaya çıkan toprak kaybı ve bozulmalarının nasıl giderileceği, parasal ve hukuksal yaptırım ve cezaların neler olacağı, sorumlulukların nasıl yerine getirileceği, genel hukuk kuralları doğrultusunda ayrıntılı olarak belirlenir.

Denetim:

Madde 28
- Bu Kanunun uygulanmasında denetim görevini, toprakla ilgili resmi, özel tüm kurum, kuruluş ve toplum kesimleri adına yerel kurullar ve Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Yüksek Kurulu yerine getirir.

Kurullar, toprak koruma, arazi geliştirme ve verimli kullanıma ilişkin ilke ve kurallara, hazırlanan ülkesel, bölgesel ve yerel plan ve projelere uymadıkları bildirilen tarımsal ve tarım dışı her türlü girişim, yatırım ve üretim süreçlerini izler, inceler, değerlendirir, denetler ve gerekli kararları alır.

Yerel kurulların önerileri ve Yüksek Kurulun kararları, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, gerekli uygulamalar yapılır. Kurullara denetim amacıyla yapılan başvurular, yerel kurullarca bir ay, Yüksek Kurulca kırkbeş gün içerisinde sonuçlandırılır.----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Alt 04.10.2007, 15:59   #30
Yazar
sevecenbaba2005
BARIŞ İÇİN SAVAŞANLAR!...
 
sevecenbaba2005 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 12.05.2006
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 3.777
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 94
İtibar Puanı: 959
sevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahipsevecenbaba2005 parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 3.450
1.115 Mesajına 2.082 Kere Teşekkür Edlidi
Kalp Tema Vakfının Çalışmaları - Projeleri!... (DEVAMI)


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASARISI TASLAĞI


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ İYİLEŞTİRME KANUNU TASLAĞI


BEŞİNCİ KISIMÇeşitli Hükümler


Fon Kurulması ve Yönetimi:


Madde 29
- Bu kanunla verilen görevlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, Genel Müdürlüğün yönetiminde Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Fonu adıyla bir fon kurulur.

Fonun gelirleri TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde açılacak bir hesapta toplanır. Fon gelirleri, tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın onbeşine kadar, ilgili hesaba aktarılır. Fon ile ilgili gider gerçekleştirmeleri ve benzeri işlemlerde ita amirliği hizmeti Genel Müdür tarafından yerine getirilir.

Gerektiğinde Genel Müdürlüğe bağlı bölge müdürlüklerine ikinci derece ita amirliği yetkisi devredilir. Fonun işleyişi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir.


a) Fonun gelirleri şunlardır:


1) Tarım, ormancılık, ulaştırma, bayındırlık, çevre ve turizm sektörüne hizmet veren Bakanlık ve tüzel kişiliği bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden, en az binde bir oranında ayrılan ödenek,

2) Tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarında hazırlanacak toprak koruma proje bedellerinin yüzde beşi,

3) Yurt dışından ithal edilen alkollü içki, tütün ve tütün ürünleri ithal bedelinin yüzde biri,

4) Yurt içinde gerçekleşen bitkisel ürün ve canlı hayvan ticaretinde, ürün satış bedelinin binde biri,

5) Çevre Koruma Fonundan, yüzde bir oranından az olmamak üzere Bakanlar kurulunca aktarılan miktar,

6) Mera Fonundan, yüzde beş oranından az olmamak üzere Bakanlar Kurulunca aktarılan miktar,

7) Arazi alım satımında, arazi satış bedelinin binde ikisi,

8) Arazi vergisinin binde ikisi,

9) Bu kanun hükümlerine göre tahsil edilen her türlü zarar karşılama bedel ve cezaları,

10) Fon kaynaklarıyla edinilmiş arazilerden sağlanan üretim gelirleri, her türlü satış ve kiralama v.b. gelirleri,

11) Konuyla ilgili finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan hibe, yardım ve krediler,

12) Fon kaynaklarının işletilmesinden sağlanacak her türlü nema, faiz ve gelirler,

13) Her türlü bağış ve yardımlar,


b) Fonun giderleri şunlardır:


1) Toprak koruma ve arazi iyileştirmeye yönelik olarak, devletçe yapılacak her türlü proje, yatırım ve uygulama çalışmaları,

2) Tarımsal arazi kullanım planları ve toprak koruma projelerinin hazırlanması ve uygulanması için kullanılacak destekleme kredileri,

3) Bu kanun kapsamında yapılacak kamulaştırma, arazi satın alma harcamaları,

4) Hazırlanan koruma ve kullanım plan ve projelerinin uygulanmasında gerek duyulan araç, gereç ve diğer malzemelerin alımı,

5) Tarımsal amaçlı arazi kullanımında toprağın korunarak yeteneğine uygun kullanımını yönlendirip, özendirecek kredi desteklemeleri,

6) Arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanması,

7) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve verimli kullanma amacına dönük üretici örgütlerinin kredi ve hibelerle desteklenmesi,

8) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve verimli kullanmaya yönelik araştırmalar,

9) Toprak koruma arazi iyileştirme ve verimli kullanma amaçlı, personel, girişimci ve tarım üreticilerinin eğitimi,

10) Bu Kanunun uygulanmasının gerektirdiği diğer giderler,----------------------------------- * * * * * -----------------------------------

Alıntıdır.

Kaynak : Tema Vakfı

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]___________________İMZA___________________

Sayfamı Ziyaret Eden Konuklarım!... Hoşgeldiniz!... Merhaba!...[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Sabır, saygı, sevgi, ille de hoşgörü ve forum kuralları çerçevesinde tartışma ve paylaşıma katılırım. Bu nedenle karşımdaki kişi veya kişilerden de aynı hususlara uymalarını beklerim.

Milletin, vatanın bütünlüğü, cumhuriyet, bayrak, sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin, savaşlarda kaybettiğimiz ve kazandığımız değerlerin ölünceye kadar daima bekçisi ve koruyucusuyum.
Yaşamak insanın en büyük doğal hakkıdır. Bu hakkı yok etme çabasında olan (başta PKK. / KADEK Terör örgütü olmak üzere; dünyadaki bütün terör örgütlerini, yandaşlarını, yataklık yapanları, gizli veya alenen destek verenleri, eğiten, yetiştiren ve kullananları, sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist) güçleri şiddetle, nefretle kınıyorum.İmzam = KAD (Hakkında Gerek Duyduğum Açıklamalarım!..)


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Konu sevecenbaba2005 tarafından (04.10.2007 Saat 16:10 ) değiştirilmiştir.
sevecenbaba2005 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
sevecenbaba2005 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Sedat1973 (04.10.2007)
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:48.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Yazılan yazılar ve yayınlanan resimlerin tüm hakları yazan kişiye aittir. Site hakları Aleviweb.com adına saklıdır.

Yandex.Metrica